Statistieken Deelgemeente Lille

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Lille in de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Lille in de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Lille
(grote toename van 20% naar 5.397 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Lille is met 918 personen toegenomen van 4.479 personen in 1990 tot 5.397 personen in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 28 personen (0,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lille met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Lille: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lille met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lille-Centrum, 2: buurt De Borze, 3: buurt Beek Lille, 4: buurt Moleneind, 5: buurt De Schrans ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Lille met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lille-Centrum, 2: buurt De Borze, 3: buurt Beek Lille, 4: buurt Moleneind, 5: buurt De Schrans, 6: buurt Achterstenhoek, 7: buurt Lille-Verspreide Bewoning, 8: buurt Heieind, 9: buurt Broekzijde, 10: buurt Galgenberg Lille, 11: buurt Houtzijde ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Lille voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Lille ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Lille. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Lille: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.976)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Lille. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Lille was €35.976. Er waren 3.022 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Lille was €108.718.820.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Lille in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lille waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Lille (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Lille in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Lille: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Lille helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lille getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Lille.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Lille. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Lille helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lille getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Lille voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.661Aantal2023
Mannen2.715Aantal2023
0 tot 10 jaar452Aantal2023
10 tot 20 jaar578Aantal2023
20 tot 30 jaar520Aantal2023
30 tot 40 jaar604Aantal2023
40 tot 50 jaar647Aantal2023
50 tot 60 jaar837Aantal2023
60 tot 70 jaar840Aantal2023
70 tot 80 jaar529Aantal2023
80 tot 90 jaar248Aantal2023
90 jaar en ouder54Aantal2023
Aantal inwoners5.397Aantal2023
0 tot 5 jaar202Aantal2023
5 tot 10 jaar250Aantal2023
10 tot 15 jaar316Aantal2023
15 tot 20 jaar262Aantal2023
20 tot 25 jaar261Aantal2023
25 tot 29 jaar259Aantal2023
30 tot 35 jaar321Aantal2023
35 tot 40 jaar283Aantal2023
40 tot 45 jaar325Aantal2023
45 tot 50 jaar322Aantal2023
50 tot 55 jaar396Aantal2023
55 tot 60 jaar441Aantal2023
60 tot 65 jaar450Aantal2023
65 tot 70 jaar390Aantal2023
70 tot 75 jaar319Aantal2023
75 tot 80 jaar210Aantal2023
80 tot 85 jaar137Aantal2023
85 tot 90 jaar111Aantal2023
90 tot 95 jaar45Aantal2023
95 jaar en ouder9Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Lille.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Lille.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden104Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden99Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen17Aantal2023
Winkels: periodieke goederen10Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels37Aantal2023
Horecazaken24Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten38Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.216Aantal2023
Huishoudens 1 persoon582Aantal2023
Huishoudens 2 personen897Aantal2023
Huishoudens 3 personen310Aantal2023
Huishoudens 4 personen304Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen123Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.022Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€108.718.820Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.975Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.941Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€114.514.356Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit5.151Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)140Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1061%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Aantal nationaliteiten72Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit217Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)37%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit69Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Lille.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13019ACode2024
RegionaamLilleNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.868Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.143Aantal2024
Aantal inwoners5.397Aantal2023
Aantal huishoudens2.216Aantal2023
Aantal wagens2.754Aantal2022
Dichtheid adressen1,68Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,89Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,19Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,47Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Lille.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder113Aantal2023
Alleenwonend582Aantal2023
Andere persoon99Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)934Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.308Aantal2023
Inwonende andere persoon91Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder191Aantal2023
Kind bij gehuwd paar853Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar347Aantal2023
Lid van collectief huishouden92Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)386Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen348Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties20Aantal2020
Huizen-Transacties38Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties27Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€265.350Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€316.675Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€397.250Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders490Aantal2023
Eigenaars1.733Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.414Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970561Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.010Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010306Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020229Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190062Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.997Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen408Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.370Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie32Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.