Statistieken Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele
(zeer grote toename van 37% naar 9.934 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele is met 2.657 inwoners toegenomen van 7.277 inwoners in 1990 tot 9.934 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 81 inwoners (0,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lokeren-Markt, 2: buurt Lokeren-Centrum -Kon.Boudewijn, 3: buurt Kouter Lokeren, 4: buurt Dam, 5: buurt Oude Brug, 6: buurt Land van Luik, 7: buurt Oever, 8: buurt Spieveld.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.436)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele was €27.436. Er waren 5.557 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele was €152.463.537.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 49 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lokeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lokeren getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lokeren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.045Aantal2023
Mannen4.925Aantal2023
0 tot 10 jaar1.109Aantal2023
10 tot 20 jaar1.114Aantal2023
20 tot 30 jaar1.374Aantal2023
30 tot 40 jaar1.376Aantal2023
40 tot 50 jaar1.150Aantal2023
50 tot 60 jaar1.183Aantal2023
60 tot 70 jaar1.111Aantal2023
70 tot 80 jaar863Aantal2023
80 tot 90 jaar500Aantal2023
90 jaar en ouder128Aantal2023
Aantal inwoners9.934Aantal2023
0 tot 5 jaar560Aantal2023
5 tot 10 jaar549Aantal2023
10 tot 15 jaar588Aantal2023
15 tot 20 jaar526Aantal2023
20 tot 25 jaar620Aantal2023
25 tot 29 jaar754Aantal2023
30 tot 35 jaar693Aantal2023
35 tot 40 jaar683Aantal2023
40 tot 45 jaar594Aantal2023
45 tot 50 jaar556Aantal2023
50 tot 55 jaar585Aantal2023
55 tot 60 jaar598Aantal2023
60 tot 65 jaar588Aantal2023
65 tot 70 jaar523Aantal2023
70 tot 75 jaar488Aantal2023
75 tot 80 jaar375Aantal2023
80 tot 85 jaar286Aantal2023
85 tot 90 jaar214Aantal2023
90 tot 95 jaar102Aantal2023
95 jaar en ouder26Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden308Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden275Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen44Aantal2023
Winkels: periodieke goederen32Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen34Aantal2023
Winkels: overige9Aantal2023
Winkels119Aantal2023
Horecazaken50Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten106Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden33Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.436Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.948Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.252Aantal2023
Huishoudens 3 personen453Aantal2023
Huishoudens 4 personen404Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen379Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.557Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€152.463.537Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.436Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.150Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€167.483.657Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit8.111Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)709Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)641%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)53%Percentage2023
Aantal nationaliteiten231Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.859Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)159%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.147Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)99%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46014A0Code2024
RegionaamWijk 0 Lokeren+Deel Overmere en ZeleNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte407Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.448Aantal2024
Aantal inwoners9.934Aantal2023
Aantal huishoudens4.436Aantal2023
Aantal wagens3.554Aantal2022
Dichtheid adressen15,84Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners24,40Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,90Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,73Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder403Aantal2023
Alleenwonend1.948Aantal2023
Andere persoon274Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.566Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.380Aantal2023
Inwonende andere persoon179Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder678Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.757Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar403Aantal2023
Lid van collectief huishouden347Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)432Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen584Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties28Aantal2020
Huizen-Transacties78Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties76Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€39.230Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€45.769Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€53.724Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.534Aantal2023
Eigenaars1.916Aantal2023
% Huurders57%Percentage2023
% Eigenaars43%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.081Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945873Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970767Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.706Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010255Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020844Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021121Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900495Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.197Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.880Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.031Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie50Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.