Statistieken Buurt Land van Luik

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Land van Luik in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Land van Luik in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Land van Luik
(zeer grote toename van 75% naar 1.334 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Land van Luik is met 570 inwoners gegroeid van 764 inwoners in 1990 tot 1.334 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 17 inwoners (1,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Land van Luik: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lokeren-Markt, 2: buurt Lokeren-Centrum -Kon.Boudewijn, 3: buurt Kouter Lokeren, 4: buurt Dam, 5: buurt Oude Brug, 6: buurt Land van Luik, 7: buurt Oever, 8: buurt Spieveld.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Land van Luik voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Land van Luik ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Land van Luik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Land van Luik. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Land van Luik: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€26.701)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Land van Luik. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Land van Luik was €26.701. Er waren 731 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Land van Luik was €19.518.291.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 48 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Land van Luik in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lokeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Land van Luik (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Land van Luik in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Land van Luik: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Land van Luik helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lokeren getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Land van Luik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Land van Luik.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Land van Luik. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Land van Luik helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lokeren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Land van Luik voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen684Aantal2023
Mannen658Aantal2023
0 tot 10 jaar171Aantal2023
10 tot 20 jaar151Aantal2023
20 tot 30 jaar236Aantal2023
30 tot 40 jaar194Aantal2023
40 tot 50 jaar164Aantal2023
50 tot 60 jaar160Aantal2023
60 tot 70 jaar134Aantal2023
70 tot 80 jaar86Aantal2023
80 tot 90 jaar43Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners1.334Aantal2023
0 tot 5 jaar92Aantal2023
5 tot 10 jaar79Aantal2023
10 tot 15 jaar81Aantal2023
15 tot 20 jaar70Aantal2023
20 tot 25 jaar104Aantal2023
25 tot 29 jaar132Aantal2023
30 tot 35 jaar96Aantal2023
35 tot 40 jaar98Aantal2023
40 tot 45 jaar82Aantal2023
45 tot 50 jaar82Aantal2023
50 tot 55 jaar64Aantal2023
55 tot 60 jaar96Aantal2023
60 tot 65 jaar73Aantal2023
65 tot 70 jaar61Aantal2023
70 tot 75 jaar45Aantal2023
75 tot 80 jaar41Aantal2023
80 tot 85 jaar25Aantal2023
85 tot 90 jaar18Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Land van Luik. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Land van Luik.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden32Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners24,83Aantal2022
Gevulde handelspanden26Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen7Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels17Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,10Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,10Aantal2022
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Land van Luik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens596Aantal2023
Huishoudens 1 persoon257Aantal2023
Huishoudens 2 personen155Aantal2023
Huishoudens 3 personen70Aantal2023
Huishoudens 4 personen52Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen62Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon43%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften731Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€19.518.291Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€26.701Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.077Euro2019
Interkwartiel verschil17.957Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt78Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie18Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2020
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€20.697.061Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€15.896Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.022Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)153Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)76%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Aantal nationaliteiten42Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit320Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit167Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Land van Luik.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46014A053Code2024
RegionaamLand van LuikNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte13Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen808Aantal2024
Aantal inwoners1.334Aantal2023
Aantal huishoudens596Aantal2023
Aantal wagens431Aantal2022
Dichtheid adressen63,48Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners104,81Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens46,83Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens33,86Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Land van Luik.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder54Aantal2023
Alleenwonend257Aantal2023
Andere persoon36Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)222Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen164Aantal2023
Inwonende andere persoon48Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder94Aantal2023
Kind bij gehuwd paar252Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar65Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)68Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen82Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Land van Luik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Land van Luik.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders364Aantal2023
Eigenaars229Aantal2023
% Huurders61%Percentage2023
% Eigenaars39%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Land van Luik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden655Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194570Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197073Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000169Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201062Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020174Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190077Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen280Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen375Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie655Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Land van Luik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Land van Luik

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Land van Luik. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lokeren. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Boshoevestraat1 - 99160
Bosmanstraat1 - 99160
Brugstraat1 - 979160
Ijzeren Getouwkens1 - 99160
Kazernestraat10 - 89160

Toon alle 13 rijen met adressen...