Statistieken Wijk 2 Arendonk & Deel Retie

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie in de gemeente Arendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie in de gemeente Arendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie
(zeer grote toename van 30% naar 4.248 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie is met 990 inwoners toegenomen van 3.258 inwoners in 1990 tot 4.248 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 30 inwoners (0,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Schotelven, 2: buurt Bergen Arendonk, 3: buurt Heikant Arendonk.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 2 Arendonk & Deel Retie voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 2 Arendonk & Deel Retie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.561)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie was €36.561. Er waren 2.227 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie was €81.421.640.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Arendonk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Arendonk getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 2 Arendonk & Deel Retie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Arendonk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Arendonk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.101Aantal2023
Mannen2.146Aantal2023
0 tot 10 jaar462Aantal2023
10 tot 20 jaar511Aantal2023
20 tot 30 jaar463Aantal2023
30 tot 40 jaar495Aantal2023
40 tot 50 jaar616Aantal2023
50 tot 60 jaar618Aantal2023
60 tot 70 jaar531Aantal2023
70 tot 80 jaar373Aantal2023
80 tot 90 jaar161Aantal2023
90 jaar en ouder12Aantal2023
Aantal inwoners4.248Aantal2023
0 tot 5 jaar208Aantal2023
5 tot 10 jaar254Aantal2023
10 tot 15 jaar275Aantal2023
15 tot 20 jaar236Aantal2023
20 tot 25 jaar229Aantal2023
25 tot 29 jaar234Aantal2023
30 tot 35 jaar240Aantal2023
35 tot 40 jaar255Aantal2023
40 tot 45 jaar325Aantal2023
45 tot 50 jaar291Aantal2023
50 tot 55 jaar323Aantal2023
55 tot 60 jaar295Aantal2023
60 tot 65 jaar297Aantal2023
65 tot 70 jaar234Aantal2023
70 tot 75 jaar202Aantal2023
75 tot 80 jaar171Aantal2023
80 tot 85 jaar110Aantal2023
85 tot 90 jaar51Aantal2023
90 tot 95 jaar12Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden46Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden40Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels11Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten23Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.708Aantal2023
Huishoudens 1 persoon417Aantal2023
Huishoudens 2 personen616Aantal2023
Huishoudens 3 personen262Aantal2023
Huishoudens 4 personen293Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen120Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.227Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€81.421.640Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.561Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.422Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€86.727.518Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.668Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)497Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)257%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)36%Percentage2023
Aantal nationaliteiten54Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit579Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)43%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit82Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13001A2Code2024
RegionaamWijk 2 Arendonk & Deel RetieNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte316Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.927Aantal2024
Aantal inwoners4.248Aantal2023
Aantal huishoudens1.708Aantal2023
Aantal wagens2.255Aantal2022
Dichtheid adressen6,10Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners13,45Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,41Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,14Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder101Aantal2023
Alleenwonend417Aantal2023
Andere persoon51Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)874Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen914Aantal2023
Inwonende andere persoon48Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder165Aantal2023
Kind bij gehuwd paar801Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar316Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)354Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen202Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties46Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties25Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€105.217Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€126.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€143.478Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders284Aantal2023
Eigenaars1.421Aantal2023
% Huurders17%Percentage2023
% Eigenaars83%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.777Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970508Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000579Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010297Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020157Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190015Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.603Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen172Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.769Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 2 Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.