Statistieken Wijk 3 7 Administratief District

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 3 7 Administratief District
(grote toename van 19% naar 21.886 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de Wijk 3 7 Administratief District is met 3.561 inwoners gegroeid van 18.325 inwoners in 1990 tot 21.886 inwoners in 2022 (dat is een grote toename van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 111 inwoners (0,56%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 3 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 3 7 Administratief District: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 3 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Charlottalei (Oostwijk), 2: buurt Astrid Bad (Oostwijk), 3: buurt St.-Vincentius (Oostwijk), 4: buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk), 5: buurt Dageraadplaats-Ooststatie (Oostwijk), 6: buurt Van Diepenbeeckstr. (Oostwijk), 7: buurt Gas (Oostwijk).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 3 7 Administratief District voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 3 7 Administratief District ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 3 7 Administratief District

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 3 7 Administratief District. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 3 7 Administratief District: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.429)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 3 7 Administratief District. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 3 7 Administratief District was €29.429. Er waren 9.683 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 3 7 Administratief District was €284.961.632.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 60 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 3 7 Administratief District in het rood weergegeven.alle wijken binnen de gemeente Antwerpen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 3 7 Administratief District (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 3 7 Administratief District in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 3 7 Administratief District: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 3 7 Administratief District helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 3 7 Administratief District

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 3 7 Administratief District.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Wijk 3 7 Administratief District. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 3 7 Administratief District helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.495Aantal2022
Mannen11.425Aantal2022
0 tot 10 jaar3.962Aantal2022
10 tot 20 jaar3.235Aantal2022
20 tot 30 jaar4.104Aantal2022
30 tot 40 jaar3.403Aantal2022
40 tot 50 jaar2.455Aantal2022
50 tot 60 jaar1.960Aantal2022
60 tot 70 jaar1.438Aantal2022
70 tot 80 jaar887Aantal2022
80 tot 90 jaar379Aantal2022
90 jaar en ouder80Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Wijk 3 7 Administratief District.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*165.286Aantal2023
Gescheiden*45.412Aantal2023
Ongehuwd*304.143Aantal2023
Verweduwd*24.069Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 3 7 Administratief District helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.683Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€284.961.632Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.429Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.155Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 3 7 Administratief District.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*413.850Aantal2023
Vreemdelingen*125.060Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 3 7 Administratief District helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002D3Code2023
RegionaamWijk 3 7 Administratief DistrictNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte130Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen12.469Aantal2023
Aantal inwoners21.886Aantal2022
Aantal huishoudens8.305Aantal2021
Aantal wagens4.270Aantal2021
Dichtheid adressen96,07Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners168,62Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens63,99Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens32,90Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 3 7 Administratief District.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties294Aantal2020
Huizen-Transacties62Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties62Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25€161.148Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€245.919Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€245.919Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€212.341Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€302.338Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€302.338Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€280.787Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€502.645Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€502.645Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 3 7 Administratief District.