Statistieken Buurt Aartselaar-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Aartselaar-Centrum in de gemeente Aartselaar. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Aartselaar-Centrum in de gemeente Aartselaar. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Aartselaar-Centrum
(zeer grote groei van 35% naar 2.489 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Aartselaar-Centrum is met 648 inwoners gestegen van 1.841 inwoners in 1990 tot 2.489 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 inwoners (0,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Aartselaar met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Aartselaar-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Aartselaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Aartselaar-Centrum, 2: buurt De Leeuwerik Aartselaar, 3: buurt Buerstede, 4: buurt Ysselaar, 5: buurt Kleine Grippe ...Toon meer... Kaart van de Wijk 0 Aartselaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Aartselaar-Centrum, 2: buurt De Leeuwerik Aartselaar, 3: buurt Buerstede, 4: buurt Ysselaar, 5: buurt Kleine Grippe, 6: buurt Leug, 7: buurt Ten Dorpe Aartselaar, 8: buurt Bruinen Baard, 9: buurt Kleistraat-Oever, 10: buurt Zinkval, 11: buurt Cleydael-Kasteel ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Aartselaar-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Aartselaar-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Aartselaar-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Aartselaar-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Aartselaar-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.753)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Aartselaar-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Aartselaar-Centrum was €39.753. Er waren 1.457 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Aartselaar-Centrum was €57.920.544.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Aartselaar-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Aartselaar waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Aartselaar-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Aartselaar-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Aartselaar-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Aartselaar-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aartselaar getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Aartselaar-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Aartselaar-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aartselaar

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Aartselaar-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Aartselaar-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aartselaar getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Aartselaar-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.265Aantal2023
Mannen1.215Aantal2023
0 tot 10 jaar237Aantal2023
10 tot 20 jaar237Aantal2023
20 tot 30 jaar235Aantal2023
30 tot 40 jaar275Aantal2023
40 tot 50 jaar275Aantal2023
50 tot 60 jaar325Aantal2023
60 tot 70 jaar346Aantal2023
70 tot 80 jaar334Aantal2023
80 tot 90 jaar196Aantal2023
90 jaar en ouder18Aantal2023
Aantal inwoners2.489Aantal2023
0 tot 5 jaar118Aantal2023
5 tot 10 jaar119Aantal2023
10 tot 15 jaar123Aantal2023
15 tot 20 jaar114Aantal2023
20 tot 25 jaar105Aantal2023
25 tot 29 jaar130Aantal2023
30 tot 35 jaar143Aantal2023
35 tot 40 jaar132Aantal2023
40 tot 45 jaar139Aantal2023
45 tot 50 jaar136Aantal2023
50 tot 55 jaar153Aantal2023
55 tot 60 jaar172Aantal2023
60 tot 65 jaar186Aantal2023
65 tot 70 jaar160Aantal2023
70 tot 75 jaar179Aantal2023
75 tot 80 jaar155Aantal2023
80 tot 85 jaar119Aantal2023
85 tot 90 jaar77Aantal2023
90 tot 95 jaar18Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Aartselaar-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Aartselaar-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden105Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners42,90Aantal2022
Gevulde handelspanden100Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen16Aantal2023
Winkels: periodieke goederen16Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels38Aantal2023
Horecazaken17Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners6,88Aantal2022
Consumentgerichte diensten45Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners17,81Aantal2022
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Aartselaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.164Aantal2023
Huishoudens 1 persoon417Aantal2023
Huishoudens 2 personen442Aantal2023
Huishoudens 3 personen131Aantal2023
Huishoudens 4 personen117Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen57Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.457Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€57.920.544Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.753Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.769Euro2019
Interkwartiel verschil28.580Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie29Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€59.339.380Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.240Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.306Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)77Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten42Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit174Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit97Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Aartselaar-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11001A00-Code2024
RegionaamAartselaar-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte53Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.813Aantal2024
Aantal inwoners2.489Aantal2023
Aantal huishoudens1.164Aantal2023
Aantal wagens1.289Aantal2022
Dichtheid adressen34,11Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners46,82Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens21,90Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens24,25Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Aartselaar-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder82Aantal2023
Alleenwonend417Aantal2023
Andere persoon26Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)362Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen588Aantal2023
Inwonende andere persoon26Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder123Aantal2023
Kind bij gehuwd paar346Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar139Aantal2023
Lid van collectief huishouden13Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)172Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen186Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Aartselaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties15Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€197.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€239.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€220.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€266.500Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€308.750Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€307.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€287.501Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€372.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€370.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Aartselaar-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders390Aantal2023
Eigenaars781Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Aartselaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.272Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970292Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000491Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010172Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020135Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190043Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen627Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen645Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.271Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Aartselaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Aartselaar-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Aartselaar-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aartselaar. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Adriaan Sanderslei10 - 92630
Antoon van Brabantstraat10 - 92630
Baron van Ertbornstraat1 - 982630
Camiel Paulusstraat1 - 92630
Carillolei1 - 92630

Toon alle 27 rijen met adressen...