Statistieken Buurt Beerse-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beerse-Centrum in de gemeente Beerse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beerse-Centrum in de gemeente Beerse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Beerse-Centrum
(zeer grote toename van 57% naar 2.716 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Beerse-Centrum is met 983 inwoners toegenomen van 1.733 inwoners in 1990 tot 2.716 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 30 inwoners (1,38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Beerse met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beerse-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Beerse met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beerse-Centrum, 2: buurt Kattespoel-Veld, 3: buurt Voorkens, 4: buurt Vosselaarse Bergen-Akkerschoot, 5: buurt Hemelrijk-Egelspoel, 6: buurt Beerse-Verspr. Bew.-Noord-Oost, 7: buurt Industriezone Zuid, 8: buurt Schrieken-Den Hout Zuid.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Beerse-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beerse-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Beerse-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Beerse-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Beerse-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.999)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beerse-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beerse-Centrum was €31.999. Er waren 1.616 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Beerse-Centrum was €51.709.744.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Beerse-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beerse waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Beerse-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Beerse-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Beerse-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Beerse-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beerse getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Beerse-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Beerse-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beerse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Beerse-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Beerse-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beerse getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beerse-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.424Aantal2023
Mannen1.305Aantal2023
0 tot 10 jaar281Aantal2023
10 tot 20 jaar261Aantal2023
20 tot 30 jaar314Aantal2023
30 tot 40 jaar380Aantal2023
40 tot 50 jaar336Aantal2023
50 tot 60 jaar356Aantal2023
60 tot 70 jaar310Aantal2023
70 tot 80 jaar227Aantal2023
80 tot 90 jaar218Aantal2023
90 jaar en ouder46Aantal2023
Aantal inwoners2.716Aantal2023
0 tot 5 jaar157Aantal2023
5 tot 10 jaar124Aantal2023
10 tot 15 jaar127Aantal2023
15 tot 20 jaar134Aantal2023
20 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 29 jaar169Aantal2023
30 tot 35 jaar222Aantal2023
35 tot 40 jaar158Aantal2023
40 tot 45 jaar171Aantal2023
45 tot 50 jaar165Aantal2023
50 tot 55 jaar151Aantal2023
55 tot 60 jaar205Aantal2023
60 tot 65 jaar166Aantal2023
65 tot 70 jaar144Aantal2023
70 tot 75 jaar111Aantal2023
75 tot 80 jaar116Aantal2023
80 tot 85 jaar117Aantal2023
85 tot 90 jaar101Aantal2023
90 tot 95 jaar39Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Beerse-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Beerse-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden111Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners40,29Aantal2022
Gevulde handelspanden98Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen17Aantal2023
Winkels: periodieke goederen15Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels41Aantal2023
Horecazaken24Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners8,35Aantal2022
Consumentgerichte diensten33Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners11,98Aantal2022
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Beerse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.268Aantal2023
Huishoudens 1 persoon521Aantal2023
Huishoudens 2 personen383Aantal2023
Huishoudens 3 personen162Aantal2023
Huishoudens 4 personen141Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen61Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon41%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.616Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€51.709.744Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.999Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.042Euro2019
Interkwartiel verschil22.132Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt85Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie19Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€55.958.627Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.312Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.381Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)234Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Aantal nationaliteiten43Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit348Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit114Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Beerse-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13004A001Code2024
RegionaamBeerse-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte80Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.829Aantal2024
Aantal inwoners2.716Aantal2023
Aantal huishoudens1.268Aantal2023
Aantal wagens1.289Aantal2022
Dichtheid adressen22,86Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners33,95Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,85Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens16,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Beerse-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder100Aantal2023
Alleenwonend521Aantal2023
Andere persoon36Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)388Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen452Aantal2023
Inwonende andere persoon54Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder142Aantal2023
Kind bij gehuwd paar352Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar194Aantal2023
Lid van collectief huishouden64Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)240Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen186Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Beerse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties17Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€195.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€173.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€162.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€210.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€229.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€221.599Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€240.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€330.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€318.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Beerse-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders540Aantal2023
Eigenaars728Aantal2023
% Huurders43%Percentage2023
% Eigenaars57%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Beerse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.408Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970313Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000326Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020301Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190039Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen712Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen696Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.394Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Beerse-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Beerse-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beerse-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beerse. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albertstraat1 - 82340
Beekakkersstraat1 - 92340
Bisschopslaan10 - 82340
Boudewijnstraat1 - 92340
Busselen1 - 9_12340

Toon alle 36 rijen met adressen...