Statistieken Buurt Hemelrijk-Egelspoel

Aantal inwoners per jaar in de buurt Hemelrijk-Egelspoel
(afname van 1,92% naar 1.329 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Hemelrijk-Egelspoel is met 26 personen afgenomen van 1.355 personen in 1990 tot 1.329 personen in 2022 (dat is een afname van 1,92%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -1 personen (-0,05%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Beerse met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hemelrijk-Egelspoel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Beerse met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beerse-Centrum, 2: buurt Kattespoel-Veld, 3: buurt Voorkens, 4: buurt Vosselaarse Bergen-Akkerschoot, 5: buurt Hemelrijk-Egelspoel, 6: buurt Beerse-Verspr. Bew.-Noord-Oost, 7: buurt Industriezone Zuid, 8: buurt Schrieken-Den Hout Zuid.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hemelrijk-Egelspoel voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hemelrijk-Egelspoel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hemelrijk-Egelspoel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hemelrijk-Egelspoel. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.654)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hemelrijk-Egelspoel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hemelrijk-Egelspoel was €37.654. Er waren 773 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Hemelrijk-Egelspoel was €29.106.279.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Hemelrijk-Egelspoel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beerse waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hemelrijk-Egelspoel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hemelrijk-Egelspoel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hemelrijk-Egelspoel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beerse getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hemelrijk-Egelspoel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hemelrijk-Egelspoel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beerse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Hemelrijk-Egelspoel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beerse getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen668Aantal2022
Mannen661Aantal2022
0 tot 10 jaar113Aantal2022
10 tot 20 jaar143Aantal2022
20 tot 30 jaar121Aantal2022
30 tot 40 jaar126Aantal2022
40 tot 50 jaar145Aantal2022
50 tot 60 jaar190Aantal2022
60 tot 70 jaar282Aantal2022
70 tot 80 jaar155Aantal2022
80 tot 90 jaar47Aantal2022
90 jaar en ouder6Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*7.398Aantal2023
Gescheiden*1.573Aantal2023
Ongehuwd*8.476Aantal2023
Verweduwd*969Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Beerse getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften773Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€29.106.279Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.654Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.094Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*17.084Aantal2023
Vreemdelingen*1.332Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Beerse getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13004A043Code2023
RegionaamHemelrijk-EgelspoelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte115Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen708Aantal2023
Aantal inwoners1.329Aantal2022
Aantal huishoudens571Aantal2021
Aantal wagens701Aantal2021
Dichtheid adressen6,13Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners11,51Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens4,95Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens6,07Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2016
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties12Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel.

Adressen in de buurt Hemelrijk-Egelspoel

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hemelrijk-Egelspoel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beerse.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpseweg16 - 82340
Bareelstraat11 - 92340
Bisschopslaan100 - 982340
Brugstraat26 - 782340
Egelspoelstraat1 - 92340

Toon alle 25 rijen met adressen...