Statistieken Buurt Belle Vue

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Belle Vue in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Belle Vue in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Belle Vue
(stijging van 9,6% naar 3.414 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Belle Vue is met 298 inwoners gestegen van 3.116 inwoners in 1990 tot 3.414 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 9,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,28%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Kessel-Lo met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Belle Vue: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Kessel-Lo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Klein Rijsel, 2: buurt Belle Vue Leuven, 3: buurt Pasteurwijk, 4: buurt Trolieberg, 5: buurt Don Bosco Leuven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Belle Vue voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Belle Vue ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Belle Vue

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Belle Vue. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Belle Vue: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.998)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Belle Vue. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Belle Vue was €40.998. Er waren 1.931 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Belle Vue was €79.167.913.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Belle Vue in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Belle Vue (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Belle Vue in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Belle Vue: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Belle Vue helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Belle Vue

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Belle Vue.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Belle Vue. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Belle Vue helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Belle Vue voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.758Aantal2023
Mannen1.655Aantal2023
0 tot 10 jaar342Aantal2023
10 tot 20 jaar375Aantal2023
20 tot 30 jaar609Aantal2023
30 tot 40 jaar541Aantal2023
40 tot 50 jaar441Aantal2023
50 tot 60 jaar384Aantal2023
60 tot 70 jaar360Aantal2023
70 tot 80 jaar226Aantal2023
80 tot 90 jaar97Aantal2023
90 jaar en ouder38Aantal2023
Aantal inwoners3.414Aantal2023
0 tot 5 jaar179Aantal2023
5 tot 10 jaar163Aantal2023
10 tot 15 jaar181Aantal2023
15 tot 20 jaar194Aantal2023
20 tot 25 jaar236Aantal2023
25 tot 29 jaar373Aantal2023
30 tot 35 jaar304Aantal2023
35 tot 40 jaar237Aantal2023
40 tot 45 jaar220Aantal2023
45 tot 50 jaar221Aantal2023
50 tot 55 jaar204Aantal2023
55 tot 60 jaar180Aantal2023
60 tot 65 jaar177Aantal2023
65 tot 70 jaar183Aantal2023
70 tot 75 jaar139Aantal2023
75 tot 80 jaar87Aantal2023
80 tot 85 jaar53Aantal2023
85 tot 90 jaar44Aantal2023
90 tot 95 jaar31Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Belle Vue. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Belle Vue.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden20Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners6,52Aantal2022
Gevulde handelspanden19Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,48Aantal2022
Consumentgerichte diensten9Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,26Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Belle Vue. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.548Aantal2023
Huishoudens 1 persoon613Aantal2023
Huishoudens 2 personen438Aantal2023
Huishoudens 3 personen208Aantal2023
Huishoudens 4 personen177Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen112Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon40%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.931Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€79.167.913Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.998Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.149Euro2019
Interkwartiel verschil34.029Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt113Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €15%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€83.503.702Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.742Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.968Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)207Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten71Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit445Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit238Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Belle Vue.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062C41-Code2024
RegionaamBelle VueNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte55Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.122Aantal2024
Aantal inwoners3.414Aantal2023
Aantal huishoudens1.548Aantal2023
Aantal wagens1.218Aantal2022
Dichtheid adressen38,74Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners62,33Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens28,26Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens22,24Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Belle Vue.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder100Aantal2023
Alleenwonend613Aantal2023
Andere persoon190Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)592Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen432Aantal2023
Inwonende andere persoon40Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder158Aantal2023
Kind bij gehuwd paar603Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar177Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)212Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen296Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Belle Vue. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties21Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25€175.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 25€345.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€345.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€207.500Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 50€384.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€384.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€235.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 75€408.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€408.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Belle Vue.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders648Aantal2023
Eigenaars901Aantal2023
% Huurders42%Percentage2023
% Eigenaars58%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Belle Vue. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.803Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945483Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970843Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000196Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201016Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020222Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202143Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen920Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen883Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.797Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Belle Vue. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Belle Vue

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Belle Vue. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leuven. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert De Jonghestraat2 - 343010
Albert Dejonghestraat2 - 343010
August Vermeylenlaan1 - 93010
Guido Gezellelaan11 - 93010
Jan Vandeveldelaan11 - 93010

Toon alle 22 rijen met adressen...