Statistieken Deelgemeente Kessel-Lo

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Kessel-Lo in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Kessel-Lo in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Kessel-Lo
(zeer grote toename van 32% naar 31.023 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Kessel-Lo is met 7.534 personen gestegen van 23.489 personen in 1990 tot 31.023 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 228 personen (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Kessel-Lo: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Kessel-Lo voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Kessel-Lo ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Kessel-Lo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Kessel-Lo. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Kessel-Lo: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.869)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Kessel-Lo. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Kessel-Lo was €40.869. Er waren 17.005 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Kessel-Lo was €694.984.300.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Kessel-Lo in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Kessel-Lo (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Kessel-Lo in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Kessel-Lo: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Kessel-Lo helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Kessel-Lo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Kessel-Lo.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Kessel-Lo. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Kessel-Lo helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Kessel-Lo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen15.879Aantal2023
Mannen15.190Aantal2023
0 tot 10 jaar3.488Aantal2023
10 tot 20 jaar3.706Aantal2023
20 tot 30 jaar4.556Aantal2023
30 tot 40 jaar4.586Aantal2023
40 tot 50 jaar4.284Aantal2023
50 tot 60 jaar3.602Aantal2023
60 tot 70 jaar3.322Aantal2023
70 tot 80 jaar2.126Aantal2023
80 tot 90 jaar1.068Aantal2023
90 jaar en ouder217Aantal2023
Aantal inwoners31.023Aantal2023
0 tot 5 jaar1.665Aantal2023
5 tot 10 jaar1.823Aantal2023
10 tot 15 jaar1.915Aantal2023
15 tot 20 jaar1.791Aantal2023
20 tot 25 jaar1.903Aantal2023
25 tot 29 jaar2.653Aantal2023
30 tot 35 jaar2.379Aantal2023
35 tot 40 jaar2.207Aantal2023
40 tot 45 jaar2.272Aantal2023
45 tot 50 jaar2.012Aantal2023
50 tot 55 jaar1.789Aantal2023
55 tot 60 jaar1.813Aantal2023
60 tot 65 jaar1.731Aantal2023
65 tot 70 jaar1.591Aantal2023
70 tot 75 jaar1.168Aantal2023
75 tot 80 jaar958Aantal2023
80 tot 85 jaar624Aantal2023
85 tot 90 jaar444Aantal2023
90 tot 95 jaar190Aantal2023
95 jaar en ouder27Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Kessel-Lo. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Kessel-Lo.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden213Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden195Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen40Aantal2023
Winkels: periodieke goederen10Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen21Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels75Aantal2023
Horecazaken51Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten69Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden18Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Kessel-Lo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens13.532Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.868Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.196Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.673Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.740Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.055Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften17.005Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€694.984.300Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.869Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.324Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€744.885.581Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit26.988Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.775Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2560%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)145%Percentage2023
Aantal nationaliteiten876Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit4.078Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)340%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit2.298Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)189%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Kessel-Lo.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062CCode2024
RegionaamKessel-LoNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.395Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen17.031Aantal2024
Aantal inwoners31.023Aantal2023
Aantal huishoudens13.532Aantal2023
Aantal wagens11.683Aantal2022
Dichtheid adressen12,21Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners22,24Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,70Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,37Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Kessel-Lo.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.112Aantal2023
Alleenwonend4.868Aantal2023
Andere persoon997Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.522Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.404Aantal2023
Inwonende andere persoon450Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.808Aantal2023
Kind bij gehuwd paar5.685Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.720Aantal2023
Lid van collectief huishouden69Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.880Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.514Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Kessel-Lo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties120Aantal2020
Huizen-Transacties200Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties177Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties23Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€120.125Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.225Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€40.932Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€127.625Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€40.320Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€45.559Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€139.125Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€42.840Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€48.406Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Kessel-Lo.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders5.125Aantal2023
Eigenaars8.413Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Kessel-Lo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden14.727Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.778Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.788Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.334Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021169Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900223Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen8.883Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen5.842Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie14.671Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie32Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Kessel-Lo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.