Statistieken Deelgemeente Kessel-Lo

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Kessel-Lo
(zeer grote toename van 31% naar 30.402 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Kessel-Lo is met 7.161 personen gegroeid van 23.241 personen in 1990 tot 30.402 personen in 2022 (dat is een zeer grote toename van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 224 personen (0,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Kessel-Lo: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Kessel-Lo voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Kessel-Lo ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Kessel-Lo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Kessel-Lo. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Kessel-Lo: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.745)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Kessel-Lo. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Kessel-Lo was €40.745. Er waren 16.861 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Kessel-Lo was €686.996.907.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Kessel-Lo in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Kessel-Lo (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Kessel-Lo in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Kessel-Lo: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Kessel-Lo helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Kessel-Lo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Kessel-Lo.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Kessel-Lo. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Kessel-Lo helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen15.566Aantal2022
Mannen14.879Aantal2022
0 tot 10 jaar3.513Aantal2022
10 tot 20 jaar3.557Aantal2022
20 tot 30 jaar4.561Aantal2022
30 tot 40 jaar4.486Aantal2022
40 tot 50 jaar4.121Aantal2022
50 tot 60 jaar3.538Aantal2022
60 tot 70 jaar3.258Aantal2022
70 tot 80 jaar1.980Aantal2022
80 tot 90 jaar1.106Aantal2022
90 jaar en ouder207Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Kessel-Lo.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*30.734Aantal2023
Gescheiden*7.240Aantal2023
Ongehuwd*60.817Aantal2023
Verweduwd*4.218Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Leuven getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Kessel-Lo helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften16.861Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€686.996.907Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.744Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.252Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Kessel-Lo.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*80.719Aantal2023
Vreemdelingen*22.290Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Leuven getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Kessel-Lo helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062CCode2023
RegionaamKessel-LoNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.330Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen16.311Aantal2023
Aantal inwoners30.402Aantal2022
Aantal huishoudens13.220Aantal2021
Aantal wagens11.641Aantal2021
Dichtheid adressen12,26Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners22,85Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens9,94Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens8,75Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Kessel-Lo.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties119Aantal2020
Huizen-Transacties197Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties176Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties21Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€121.134Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.776Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€41.164Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€128.697Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€40.934Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€45.818Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€140.294Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€43.492Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€48.681Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Kessel-Lo.