Statistieken Buurt Blijde Inkomststraat

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blijde Inkomststraat in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blijde Inkomststraat in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Blijde Inkomststraat
(stijging van 8,2% naar 330 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Blijde Inkomststraat is met 25 inwoners gegroeid van 305 inwoners in 1990 tot 330 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 8,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 inwoners (0,47%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 3 Leuven met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blijde Inkomststraat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 3 Leuven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Tiensestraat, 2: buurt Blijde Inkomststraat, 3: buurt Kleine Gevangenis, 4: buurt Brabanconnestraat, 5: buurt Centrale Gevangenis, 6: buurt Vesalius, 7: buurt Van Even.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blijde Inkomststraat voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blijde Inkomststraat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blijde Inkomststraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blijde Inkomststraat. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blijde Inkomststraat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.501)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blijde Inkomststraat. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blijde Inkomststraat was €29.501. Er waren 214 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blijde Inkomststraat was €6.313.214.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blijde Inkomststraat in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blijde Inkomststraat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blijde Inkomststraat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blijde Inkomststraat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blijde Inkomststraat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Blijde Inkomststraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Blijde Inkomststraat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Blijde Inkomststraat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blijde Inkomststraat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blijde Inkomststraat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen154Aantal2023
Mannen190Aantal2023
0 tot 10 jaar10Aantal2023
10 tot 20 jaar20Aantal2023
20 tot 30 jaar135Aantal2023
30 tot 40 jaar65Aantal2023
40 tot 50 jaar29Aantal2023
50 tot 60 jaar23Aantal2023
60 tot 70 jaar21Aantal2023
70 tot 80 jaar20Aantal2023
80 tot 90 jaar17Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners330Aantal2023
0 tot 5 jaar5Aantal2023
5 tot 10 jaar5Aantal2023
10 tot 15 jaar10Aantal2023
15 tot 20 jaar10Aantal2023
20 tot 25 jaar53Aantal2023
25 tot 29 jaar82Aantal2023
30 tot 35 jaar48Aantal2023
35 tot 40 jaar17Aantal2023
40 tot 45 jaar20Aantal2023
45 tot 50 jaar9Aantal2023
50 tot 55 jaar11Aantal2023
55 tot 60 jaar12Aantal2023
60 tot 65 jaar15Aantal2023
65 tot 70 jaar6Aantal2023
70 tot 75 jaar8Aantal2023
75 tot 80 jaar12Aantal2023
80 tot 85 jaar9Aantal2023
85 tot 90 jaar8Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Blijde Inkomststraat. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blijde Inkomststraat.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden19Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners55,40Aantal2022
Gevulde handelspanden19Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken10Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners30,47Aantal2022
Consumentgerichte diensten4Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners11,08Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Blijde Inkomststraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens235Aantal2023
Huishoudens 1 persoon171Aantal2023
Huishoudens 2 personen47Aantal2023
Huishoudens 3 personen10Aantal2023
Huishoudens 4 personen7Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon72%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen4%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen3%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften214Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€6.313.214Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.501Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.104Euro2019
Interkwartiel verschil27.155Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt129Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie12Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €20%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €12%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €20%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€6.463.626Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.806Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit185Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)82Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)54%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit159Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)46%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit77Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blijde Inkomststraat.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062A31-Code2024
RegionaamBlijde InkomststraatNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte5Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen995Aantal2024
Aantal inwoners330Aantal2023
Aantal huishoudens235Aantal2023
Aantal wagens94Aantal2022
Dichtheid adressen184,58Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners61,22Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens43,59Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens17,44Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Blijde Inkomststraat.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder9Aantal2023
Alleenwonend171Aantal2023
Andere persoon28Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)16Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen26Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder15Aantal2023
Kind bij gehuwd paar15Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar8Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)8Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen44Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Blijde Inkomststraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties15Aantal2020
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Blijde Inkomststraat.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders205Aantal2023
Eigenaars40Aantal2023
% Huurders84%Percentage2023
% Eigenaars16%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Blijde Inkomststraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden492Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194522Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970132Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201032Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900191Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen61Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen431Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie492Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Blijde Inkomststraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Blijde Inkomststraat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blijde Inkomststraat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leuven. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arendstraat1 - 93000
Blijde-Inkomststraat10 - 93000
Bogaardenstraat20 - 603000
Burgemeestersstraat11 - 93000
Erasmusplein1 - 23000

Toon alle 11 rijen met adressen...