Statistieken Deelgemeente Leuven

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Leuven in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Leuven in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Leuven
(zeer grote groei van 30% naar 30.829 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Leuven is met 7.044 inwoners gestegen van 23.785 inwoners in 1990 tot 30.829 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 213 inwoners (0,80%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Leuven: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Leuven voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Leuven ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Leuven. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Leuven: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.513)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Leuven. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Leuven was €31.513. Er waren 18.345 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Leuven was €578.108.848.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Leuven in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Leuven (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Leuven in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Leuven: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Leuven helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Leuven.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Leuven. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Leuven helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Leuven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen15.063Aantal2023
Mannen15.830Aantal2023
0 tot 10 jaar2.105Aantal2023
10 tot 20 jaar1.969Aantal2023
20 tot 30 jaar9.451Aantal2023
30 tot 40 jaar5.780Aantal2023
40 tot 50 jaar3.072Aantal2023
50 tot 60 jaar2.770Aantal2023
60 tot 70 jaar2.331Aantal2023
70 tot 80 jaar1.889Aantal2023
80 tot 90 jaar1.035Aantal2023
90 jaar en ouder303Aantal2023
Aantal inwoners30.829Aantal2023
0 tot 5 jaar1.203Aantal2023
5 tot 10 jaar902Aantal2023
10 tot 15 jaar810Aantal2023
15 tot 20 jaar1.159Aantal2023
20 tot 25 jaar3.702Aantal2023
25 tot 29 jaar5.749Aantal2023
30 tot 35 jaar3.678Aantal2023
35 tot 40 jaar2.102Aantal2023
40 tot 45 jaar1.629Aantal2023
45 tot 50 jaar1.443Aantal2023
50 tot 55 jaar1.432Aantal2023
55 tot 60 jaar1.338Aantal2023
60 tot 65 jaar1.240Aantal2023
65 tot 70 jaar1.091Aantal2023
70 tot 75 jaar1.021Aantal2023
75 tot 80 jaar868Aantal2023
80 tot 85 jaar606Aantal2023
85 tot 90 jaar429Aantal2023
90 tot 95 jaar244Aantal2023
95 jaar en ouder59Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Leuven. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Leuven.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1.341Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden1.200Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen164Aantal2023
Winkels: periodieke goederen229Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen63Aantal2023
Winkels: overige23Aantal2023
Winkels479Aantal2023
Horecazaken451Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten270Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden141Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens18.907Aantal2023
Huishoudens 1 persoon12.253Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.109Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.257Aantal2023
Huishoudens 4 personen853Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen435Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon65%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen22%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen7%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen5%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften18.345Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€578.108.848Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.513Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.599Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€624.063.786Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit19.876Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)4.537Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2166%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)600%Percentage2023
Aantal nationaliteiten2.025Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit11.017Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1434%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6.475Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)825%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Leuven.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062ACode2024
RegionaamLeuvenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte570Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen55.387Aantal2024
Aantal inwoners30.829Aantal2023
Aantal huishoudens18.907Aantal2023
Aantal wagens8.313Aantal2022
Dichtheid adressen97,23Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners54,12Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens33,19Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,59Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Leuven.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder868Aantal2023
Alleenwonend12.253Aantal2023
Andere persoon1.728Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.882Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.178Aantal2023
Inwonende andere persoon340Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.356Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.628Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar820Aantal2023
Lid van collectief huishouden536Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)930Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen3.298Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties394Aantal2020
Huizen-Transacties198Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties193Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€89.833Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€77.575Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€79.585Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€116.488Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€118.535Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€121.606Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€154.445Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€159.078Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€163.200Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Leuven.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders14.456Aantal2023
Eigenaars4.500Aantal2023
% Huurders76%Percentage2023
% Eigenaars24%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden31.665Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19455.061Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19706.765Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20006.549Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.711Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20203.267Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202171Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19008.122Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.678Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen25.987Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie31.271Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie368Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Leuven. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.