Statistieken Buurt Bogerse Velden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bogerse Velden in de gemeente Lier. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bogerse Velden in de gemeente Lier. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bogerse Velden
(toename van 5,9% naar 3.034 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bogerse Velden is met 169 inwoners gestegen van 2.865 inwoners in 1990 tot 3.034 inwoners in 2023 (dat is een toename van 5,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 inwoners (0,18%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 3 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bogerse Velden: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 3 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bogerse Velden, 2: buurt Zevenbergen Lier (01), 3: buurt Australie, 4: buurt Pannenhuis, 5: buurt Donk Lier, 6: buurt Klaplaar.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bogerse Velden voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bogerse Velden ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bogerse Velden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bogerse Velden. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bogerse Velden: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.151)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bogerse Velden. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bogerse Velden was €32.151. Er waren 1.713 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bogerse Velden was €55.075.231.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bogerse Velden in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lier waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bogerse Velden (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bogerse Velden in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bogerse Velden: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bogerse Velden helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lier getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bogerse Velden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bogerse Velden.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bogerse Velden. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bogerse Velden helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lier getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bogerse Velden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.569Aantal2023
Mannen1.481Aantal2023
0 tot 10 jaar322Aantal2023
10 tot 20 jaar339Aantal2023
20 tot 30 jaar412Aantal2023
30 tot 40 jaar438Aantal2023
40 tot 50 jaar401Aantal2023
50 tot 60 jaar388Aantal2023
60 tot 70 jaar331Aantal2023
70 tot 80 jaar269Aantal2023
80 tot 90 jaar122Aantal2023
90 jaar en ouder28Aantal2023
Aantal inwoners3.034Aantal2023
0 tot 5 jaar171Aantal2023
5 tot 10 jaar151Aantal2023
10 tot 15 jaar170Aantal2023
15 tot 20 jaar169Aantal2023
20 tot 25 jaar151Aantal2023
25 tot 29 jaar261Aantal2023
30 tot 35 jaar242Aantal2023
35 tot 40 jaar196Aantal2023
40 tot 45 jaar214Aantal2023
45 tot 50 jaar187Aantal2023
50 tot 55 jaar164Aantal2023
55 tot 60 jaar224Aantal2023
60 tot 65 jaar177Aantal2023
65 tot 70 jaar154Aantal2023
70 tot 75 jaar151Aantal2023
75 tot 80 jaar118Aantal2023
80 tot 85 jaar75Aantal2023
85 tot 90 jaar47Aantal2023
90 tot 95 jaar23Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bogerse Velden. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bogerse Velden.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden24Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,34Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken7Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,34Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,67Aantal2022
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bogerse Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.436Aantal2023
Huishoudens 1 persoon564Aantal2023
Huishoudens 2 personen473Aantal2023
Huishoudens 3 personen175Aantal2023
Huishoudens 4 personen138Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen86Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon39%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.713Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€55.075.231Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.151Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.823Euro2019
Interkwartiel verschil22.611Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt88Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie24Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€59.746.997Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.942Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.666Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)143Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten60Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit384Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit241Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bogerse Velden.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12021A301Code2024
RegionaamBogerse VeldenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte39Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.834Aantal2024
Aantal inwoners3.034Aantal2023
Aantal huishoudens1.436Aantal2023
Aantal wagens1.232Aantal2022
Dichtheid adressen47,63Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners78,80Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens37,30Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens32,00Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bogerse Velden.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder153Aantal2023
Alleenwonend564Aantal2023
Andere persoon59Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)452Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen454Aantal2023
Inwonende andere persoon31Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder234Aantal2023
Kind bij gehuwd paar439Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar176Aantal2023
Lid van collectief huishouden6Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)202Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen280Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bogerse Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties19Aantal2020
Huizen-Transacties35Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties35Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€187.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€182.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€182.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€199.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€250.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€250.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€237.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€315.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€315.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bogerse Velden.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders586Aantal2023
Eigenaars849Aantal2023
% Huurders41%Percentage2023
% Eigenaars59%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bogerse Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.612Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945491Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970401Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000270Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010108Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020141Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900162Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen844Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen768Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.582Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie30Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bogerse Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bogerse Velden

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bogerse Velden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lier. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpsesteenweg10 - 982500
Bareelstraat1 - 82500
Dageraadsstraat1 - 92500
De Kozak1 - 92500
Eeuwfeestlaan102 - 992500

Toon alle 18 rijen met adressen...