Statistieken Buurt Bokslaar-Oosteinde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bokslaar-Oosteinde in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bokslaar-Oosteinde in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bokslaar-Oosteinde
(uitzonderlijk grote stijging van 198% naar 822 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bokslaar-Oosteinde is met 546 inwoners gegroeid van 276 inwoners in 1990 tot 822 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 198%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 17 inwoners (3,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 5 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bokslaar-Oosteinde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 5 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bokslaar-Spoele, 2: buurt Bokslaar-Oosteinde, 3: buurt Everslaar, 4: buurt Bokslaar-Zelebaan.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bokslaar-Oosteinde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bokslaar-Oosteinde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bokslaar-Oosteinde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bokslaar-Oosteinde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bokslaar-Oosteinde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€45.738)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bokslaar-Oosteinde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bokslaar-Oosteinde was €45.738. Er waren 408 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bokslaar-Oosteinde was €18.661.066.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 48 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bokslaar-Oosteinde in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lokeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bokslaar-Oosteinde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bokslaar-Oosteinde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bokslaar-Oosteinde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bokslaar-Oosteinde helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lokeren getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bokslaar-Oosteinde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bokslaar-Oosteinde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bokslaar-Oosteinde. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bokslaar-Oosteinde helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lokeren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bokslaar-Oosteinde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen408Aantal2023
Mannen414Aantal2023
0 tot 10 jaar88Aantal2023
10 tot 20 jaar133Aantal2023
20 tot 30 jaar79Aantal2023
30 tot 40 jaar108Aantal2023
40 tot 50 jaar154Aantal2023
50 tot 60 jaar101Aantal2023
60 tot 70 jaar72Aantal2023
70 tot 80 jaar54Aantal2023
80 tot 90 jaar30Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners822Aantal2023
0 tot 5 jaar40Aantal2023
5 tot 10 jaar48Aantal2023
10 tot 15 jaar70Aantal2023
15 tot 20 jaar63Aantal2023
20 tot 25 jaar38Aantal2023
25 tot 29 jaar41Aantal2023
30 tot 35 jaar61Aantal2023
35 tot 40 jaar47Aantal2023
40 tot 45 jaar71Aantal2023
45 tot 50 jaar83Aantal2023
50 tot 55 jaar55Aantal2023
55 tot 60 jaar46Aantal2023
60 tot 65 jaar46Aantal2023
65 tot 70 jaar26Aantal2023
70 tot 75 jaar25Aantal2023
75 tot 80 jaar29Aantal2023
80 tot 85 jaar21Aantal2023
85 tot 90 jaar9Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bokslaar-Oosteinde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bokslaar-Oosteinde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners4,90Aantal2022
Gevulde handelspanden2Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,23Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,45Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bokslaar-Oosteinde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens303Aantal2023
Huishoudens 1 persoon58Aantal2023
Huishoudens 2 personen112Aantal2023
Huishoudens 3 personen40Aantal2023
Huishoudens 4 personen72Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen21Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon19%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen24%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften408Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.661.066Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€45.738Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€34.501Euro2019
Interkwartiel verschil39.727Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt115Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie35Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2014
% inkomens 15.001 - 20.000 €8%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €18%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€20.162.701Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.923Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit799Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)16Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)97%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten12Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit23Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit7Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bokslaar-Oosteinde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46014A51-Code2024
RegionaamBokslaar-OosteindeNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte41Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen385Aantal2024
Aantal inwoners822Aantal2023
Aantal huishoudens303Aantal2023
Aantal wagens431Aantal2022
Dichtheid adressen9,36Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners19,99Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,37Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,48Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bokslaar-Oosteinde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder25Aantal2023
Alleenwonend58Aantal2023
Andere persoon6Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)150Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen150Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder47Aantal2023
Kind bij gehuwd paar155Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar71Aantal2023
Lid van collectief huishouden21Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)92Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen42Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bokslaar-Oosteinde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2019
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bokslaar-Oosteinde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders69Aantal2023
Eigenaars232Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bokslaar-Oosteinde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden391Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194516Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197015Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200056Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010140Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020135Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190021Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen261Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen130Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie391Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bokslaar-Oosteinde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bokslaar-Oosteinde

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bokslaar-Oosteinde. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lokeren. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Adhemar Goetersstraat20 - 579160
Bakkerstraat52 - 859160
Blaasmolenstraat1 - 99160
Bokslaarstraat1 - 69160
Broodstraat1 - 99160

Toon alle 21 rijen met adressen...