Statistieken Buurt Bokslaar-Zelebaan

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bokslaar-Zelebaan in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bokslaar-Zelebaan in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bokslaar-Zelebaan
(uitzonderlijk grote toename van 80% naar 2.777 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Bokslaar-Zelebaan is met 1.232 inwoners gestegen van 1.545 inwoners in 1990 tot 2.777 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 80%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 37 inwoners (1,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 5 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bokslaar-Zelebaan: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 5 Lokeren+Deel Overmere en Zele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bokslaar-Spoele, 2: buurt Bokslaar-Oosteinde, 3: buurt Everslaar, 4: buurt Bokslaar-Zelebaan.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bokslaar-Zelebaan voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bokslaar-Zelebaan ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bokslaar-Zelebaan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bokslaar-Zelebaan. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bokslaar-Zelebaan: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.773)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bokslaar-Zelebaan. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bokslaar-Zelebaan was €38.773. Er waren 1.330 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bokslaar-Zelebaan was €51.567.698.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 48 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bokslaar-Zelebaan in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lokeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bokslaar-Zelebaan (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bokslaar-Zelebaan in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bokslaar-Zelebaan: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bokslaar-Zelebaan helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lokeren getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bokslaar-Zelebaan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bokslaar-Zelebaan.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bokslaar-Zelebaan. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bokslaar-Zelebaan helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lokeren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bokslaar-Zelebaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.393Aantal2023
Mannen1.384Aantal2023
0 tot 10 jaar407Aantal2023
10 tot 20 jaar450Aantal2023
20 tot 30 jaar269Aantal2023
30 tot 40 jaar401Aantal2023
40 tot 50 jaar485Aantal2023
50 tot 60 jaar308Aantal2023
60 tot 70 jaar231Aantal2023
70 tot 80 jaar159Aantal2023
80 tot 90 jaar64Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners2.777Aantal2023
0 tot 5 jaar171Aantal2023
5 tot 10 jaar236Aantal2023
10 tot 15 jaar244Aantal2023
15 tot 20 jaar206Aantal2023
20 tot 25 jaar126Aantal2023
25 tot 29 jaar143Aantal2023
30 tot 35 jaar160Aantal2023
35 tot 40 jaar241Aantal2023
40 tot 45 jaar276Aantal2023
45 tot 50 jaar209Aantal2023
50 tot 55 jaar165Aantal2023
55 tot 60 jaar143Aantal2023
60 tot 65 jaar134Aantal2023
65 tot 70 jaar97Aantal2023
70 tot 75 jaar80Aantal2023
75 tot 80 jaar79Aantal2023
80 tot 85 jaar38Aantal2023
85 tot 90 jaar26Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bokslaar-Zelebaan. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bokslaar-Zelebaan.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden43Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners15,07Aantal2022
Gevulde handelspanden40Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen14Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels26Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,74Aantal2022
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,04Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bokslaar-Zelebaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens998Aantal2023
Huishoudens 1 persoon220Aantal2023
Huishoudens 2 personen286Aantal2023
Huishoudens 3 personen175Aantal2023
Huishoudens 4 personen197Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen120Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon22%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen12%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.330Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€51.567.698Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.773Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.351Euro2019
Interkwartiel verschil33.459Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt110Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €13%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€54.022.013Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.774Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.618Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)58Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten31Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit159Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit101Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bokslaar-Zelebaan.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46014A532Code2024
RegionaamBokslaar-ZelebaanNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte89Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.148Aantal2024
Aantal inwoners2.777Aantal2023
Aantal huishoudens998Aantal2023
Aantal wagens1.256Aantal2022
Dichtheid adressen12,89Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners31,18Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,20Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,10Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bokslaar-Zelebaan.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder79Aantal2023
Alleenwonend220Aantal2023
Andere persoon24Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)674Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen342Aantal2023
Inwonende andere persoon32Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder130Aantal2023
Kind bij gehuwd paar714Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar190Aantal2023
Lid van collectief huishouden8Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)220Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen144Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bokslaar-Zelebaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2019
Huizen-Transacties22Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties20Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€265.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€258.240Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€356.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€355.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€370.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€369.250Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bokslaar-Zelebaan.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders287Aantal2023
Eigenaars710Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bokslaar-Zelebaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.048Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194596Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970167Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000295Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010326Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020140Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190017Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.020Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen28Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.048Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bokslaar-Zelebaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bokslaar-Zelebaan

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bokslaar-Zelebaan. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lokeren. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Adhemar Goetersstraat1 - 99160
Arbiterstraat1 - 99160
Bakkerstraat1 - 99160
Beekstraat1 - 999160
Bronstraat10 - 89160

Toon alle 41 rijen met adressen...