Statistieken Buurt Brem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brem in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brem in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Brem
(zeer grote groei van 49% naar 1.253 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Brem is met 412 personen toegenomen van 841 personen in 1990 tot 1.253 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 personen (1,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Kronenburg, 2: buurt Bisschoppenhof, 3: buurt Conforta, 4: buurt Ten Eekhove, 5: buurt Kanaal Antwerpen, 6: buurt Brem, 7: buurt Kruininge.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Brem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Brem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Brem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Brem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.164)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brem was €28.164. Er waren 739 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Brem was €20.812.909.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Brem in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Brem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Brem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Brem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Brem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Brem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Brem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Brem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Brem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Brem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen619Aantal2023
Mannen644Aantal2023
0 tot 10 jaar185Aantal2023
10 tot 20 jaar109Aantal2023
20 tot 30 jaar161Aantal2023
30 tot 40 jaar230Aantal2023
40 tot 50 jaar141Aantal2023
50 tot 60 jaar142Aantal2023
60 tot 70 jaar154Aantal2023
70 tot 80 jaar90Aantal2023
80 tot 90 jaar41Aantal2023
90 jaar en ouder8Aantal2023
Aantal inwoners1.253Aantal2023
0 tot 5 jaar104Aantal2023
5 tot 10 jaar81Aantal2023
10 tot 15 jaar62Aantal2023
15 tot 20 jaar47Aantal2023
20 tot 25 jaar58Aantal2023
25 tot 29 jaar103Aantal2023
30 tot 35 jaar104Aantal2023
35 tot 40 jaar126Aantal2023
40 tot 45 jaar77Aantal2023
45 tot 50 jaar64Aantal2023
50 tot 55 jaar65Aantal2023
55 tot 60 jaar77Aantal2023
60 tot 65 jaar83Aantal2023
65 tot 70 jaar71Aantal2023
70 tot 75 jaar48Aantal2023
75 tot 80 jaar42Aantal2023
80 tot 85 jaar24Aantal2023
85 tot 90 jaar17Aantal2023
90 tot 95 jaar8Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Brem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Brem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden11Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,77Aantal2022
Gevulde handelspanden10Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,80Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,59Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Brem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens628Aantal2023
Huishoudens 1 persoon300Aantal2023
Huishoudens 2 personen167Aantal2023
Huishoudens 3 personen76Aantal2023
Huishoudens 4 personen48Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen37Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon48%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften739Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€20.812.909Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.164Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.848Euro2019
Interkwartiel verschil17.708Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt74Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €33%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €3%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€22.827.596Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.007Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit903Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)165Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)72%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten45Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit360Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit195Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Brem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002R180Code2024
RegionaamBremNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte64Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.262Aantal2024
Aantal inwoners1.253Aantal2023
Aantal huishoudens628Aantal2023
Aantal wagens517Aantal2022
Dichtheid adressen19,67Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners19,53Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,79Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Brem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder60Aantal2023
Alleenwonend300Aantal2023
Andere persoon50Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)152Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen168Aantal2023
Inwonende andere persoon20Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder109Aantal2023
Kind bij gehuwd paar157Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar71Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen90Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Brem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties20Aantal2020
Huizen-Transacties2Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€130.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€149.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€183.750Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Brem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders360Aantal2023
Eigenaars277Aantal2023
% Huurders56%Percentage2023
% Eigenaars44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Brem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden696Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000372Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201096Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202071Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen31Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen665Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie695Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Brem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Brem

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brem. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bisschoppenhoflaan358 - 7002100
Jan Welterslaan21 - 352100
Oude Bosuilbaan10 - 992100