Statistieken Buurt Conforta

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Conforta in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Conforta in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Conforta
(zeer grote groei van 27% naar 4.031 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Conforta is met 858 personen toegenomen van 3.173 personen in 1990 tot 4.031 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 26 personen (0,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Conforta: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Kronenburg, 2: buurt Bisschoppenhof, 3: buurt Conforta, 4: buurt Ten Eekhove, 5: buurt Kanaal Antwerpen, 6: buurt Brem, 7: buurt Kruininge.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Conforta voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Conforta ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Conforta

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Conforta. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Conforta: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€24.127)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Conforta. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Conforta was €24.127. Er waren 1.897 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Conforta was €45.768.142.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Conforta in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Conforta (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Conforta in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Conforta: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Conforta helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Conforta

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Conforta.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Conforta. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Conforta helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Conforta voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.020Aantal2023
Mannen2.032Aantal2023
0 tot 10 jaar683Aantal2023
10 tot 20 jaar709Aantal2023
20 tot 30 jaar522Aantal2023
30 tot 40 jaar551Aantal2023
40 tot 50 jaar597Aantal2023
50 tot 60 jaar484Aantal2023
60 tot 70 jaar271Aantal2023
70 tot 80 jaar160Aantal2023
80 tot 90 jaar65Aantal2023
90 jaar en ouder9Aantal2023
Aantal inwoners4.031Aantal2023
0 tot 5 jaar307Aantal2023
5 tot 10 jaar376Aantal2023
10 tot 15 jaar350Aantal2023
15 tot 20 jaar359Aantal2023
20 tot 25 jaar282Aantal2023
25 tot 29 jaar240Aantal2023
30 tot 35 jaar246Aantal2023
35 tot 40 jaar305Aantal2023
40 tot 45 jaar324Aantal2023
45 tot 50 jaar273Aantal2023
50 tot 55 jaar269Aantal2023
55 tot 60 jaar215Aantal2023
60 tot 65 jaar152Aantal2023
65 tot 70 jaar119Aantal2023
70 tot 75 jaar94Aantal2023
75 tot 80 jaar66Aantal2023
80 tot 85 jaar39Aantal2023
85 tot 90 jaar26Aantal2023
90 tot 95 jaar9Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Conforta. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Conforta.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden41Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,27Aantal2022
Gevulde handelspanden38Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken16Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,51Aantal2022
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,26Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Conforta. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.369Aantal2023
Huishoudens 1 persoon403Aantal2023
Huishoudens 2 personen303Aantal2023
Huishoudens 3 personen180Aantal2023
Huishoudens 4 personen191Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen292Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen22%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen21%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.897Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€45.768.142Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€24.127Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.000Euro2019
Interkwartiel verschil18.743Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt89Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €19%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €2%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€48.937.824Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€12.256Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.940Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)546Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)73%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten69Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.112Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit566Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Conforta.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002R12-Code2024
RegionaamConfortaNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte25Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.841Aantal2024
Aantal inwoners4.031Aantal2023
Aantal huishoudens1.369Aantal2023
Aantal wagens1.119Aantal2022
Dichtheid adressen73,92Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners161,86Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens54,97Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens44,93Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Conforta.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder165Aantal2023
Alleenwonend403Aantal2023
Andere persoon83Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)846Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen308Aantal2023
Inwonende andere persoon115Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder344Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.101Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar299Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)262Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen124Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Conforta. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties16Aantal2020
Huizen-Transacties45Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties45Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€104.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€165.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€165.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€135.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€212.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€212.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€171.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€235.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€235.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Conforta.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders389Aantal2023
Eigenaars980Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Conforta. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.577Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.149Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970212Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000101Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202022Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190087Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen773Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen804Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.566Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Conforta. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Conforta

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Conforta. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blivensstraat10 - 82100
Confortalei10 - 992100
De Berlaimontstraat10 - 982100
De Bisthovenlei10 - 982100
De Manstraat1 - 992100

Toon alle 16 rijen met adressen...