Statistieken Buurt Broekwijk

Aantal inwoners per jaar in de buurt Broekwijk
(grote groei van 10% naar 1.777 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Broekwijk is met 164 inwoners gestegen van 1.613 inwoners in 1990 tot 1.777 inwoners in 2022 (dat is een grote groei van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 5 inwoners (0,31%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Dilbeek met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Broekwijk: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Dilbeek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dilbeek-Centrum, 2: buurt Broekwijk, 3: buurt Bunder, 4: buurt Itterbeeksebaan, 5: buurt Dilbeek-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Broekwijk voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Broekwijk ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Broekwijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Broekwijk. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Broekwijk: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.110)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Broekwijk. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Broekwijk was €35.110. Er waren 1.039 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Broekwijk was €36.479.436.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 60 buurten (blauw), 22 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Broekwijk in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dilbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Broekwijk (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Broekwijk in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Broekwijk: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Broekwijk helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dilbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Broekwijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Broekwijk.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Broekwijk. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Broekwijk helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dilbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen970Aantal2022
Mannen809Aantal2022
0 tot 10 jaar220Aantal2022
10 tot 20 jaar177Aantal2022
20 tot 30 jaar174Aantal2022
30 tot 40 jaar227Aantal2022
40 tot 50 jaar200Aantal2022
50 tot 60 jaar213Aantal2022
60 tot 70 jaar208Aantal2022
70 tot 80 jaar190Aantal2022
80 tot 90 jaar149Aantal2022
90 jaar en ouder17Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Broekwijk.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*16.539Aantal2023
Gescheiden*3.697Aantal2023
Ongehuwd*21.920Aantal2023
Verweduwd*2.494Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Dilbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Broekwijk helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.039Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€36.479.436Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.110Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.969Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Broekwijk.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*39.515Aantal2023
Vreemdelingen*5.135Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Dilbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Broekwijk helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23016A011Code2023
RegionaamBroekwijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte57Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.207Aantal2023
Aantal inwoners1.777Aantal2022
Aantal huishoudens829Aantal2021
Aantal wagens878Aantal2021
Dichtheid adressen21,17Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners31,16Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens14,54Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens15,40Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Broekwijk.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25€214.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€250.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€289.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Broekwijk.

Adressen in de buurt Broekwijk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Broekwijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dilbeek.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bessenlaan1 - 41700
Broekstraat1 - 91700
Bronstraat13 - 71700
Dennenlaan1 - 81700
Dr. R. Lambrechtslaan10 - 981700

Toon alle 15 rijen met adressen...