Statistieken Buurt Centrale Werkplaatsen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Centrale Werkplaatsen in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Centrale Werkplaatsen in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Centrale Werkplaatsen
(uitzonderlijk grote groei van 4885% naar 648 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Centrale Werkplaatsen is met 635 inwoners gegroeid van 13 inwoners in 1990 tot 648 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 4885%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 inwoners (61%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Kessel-Lo met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Centrale Werkplaatsen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Kessel-Lo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Blauwput-Centrum, 2: buurt Centrale Werkplaatsen, 3: buurt Kessel-Lo Sportstadion, 4: buurt Jeugdsquare, 5: buurt Vijverpark, 6: buurt Kessel-Lo Achter Centrale, 7: buurt Vormingsstation Leuven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Centrale Werkplaatsen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Centrale Werkplaatsen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Centrale Werkplaatsen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Centrale Werkplaatsen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Centrale Werkplaatsen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.351)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Centrale Werkplaatsen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Centrale Werkplaatsen was €39.351. Er waren 335 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Centrale Werkplaatsen was €13.182.714.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Centrale Werkplaatsen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Centrale Werkplaatsen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Centrale Werkplaatsen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Centrale Werkplaatsen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Centrale Werkplaatsen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Centrale Werkplaatsen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Centrale Werkplaatsen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Centrale Werkplaatsen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Centrale Werkplaatsen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Centrale Werkplaatsen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen348Aantal2023
Mannen298Aantal2023
0 tot 10 jaar94Aantal2023
10 tot 20 jaar97Aantal2023
20 tot 30 jaar73Aantal2023
30 tot 40 jaar99Aantal2023
40 tot 50 jaar144Aantal2023
50 tot 60 jaar50Aantal2023
60 tot 70 jaar28Aantal2023
70 tot 80 jaar43Aantal2023
80 tot 90 jaar18Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners648Aantal2023
0 tot 5 jaar29Aantal2023
5 tot 10 jaar65Aantal2023
10 tot 15 jaar64Aantal2023
15 tot 20 jaar33Aantal2023
20 tot 25 jaar30Aantal2023
25 tot 29 jaar43Aantal2023
30 tot 35 jaar40Aantal2023
35 tot 40 jaar59Aantal2023
40 tot 45 jaar88Aantal2023
45 tot 50 jaar56Aantal2023
50 tot 55 jaar25Aantal2023
55 tot 60 jaar25Aantal2023
60 tot 65 jaar16Aantal2023
65 tot 70 jaar12Aantal2023
70 tot 75 jaar21Aantal2023
75 tot 80 jaar22Aantal2023
80 tot 85 jaar10Aantal2023
85 tot 90 jaar8Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Centrale Werkplaatsen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Centrale Werkplaatsen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden5Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,72Aantal2022
Gevulde handelspanden5Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,54Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,54Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Centrale Werkplaatsen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens273Aantal2023
Huishoudens 1 persoon111Aantal2023
Huishoudens 2 personen53Aantal2023
Huishoudens 3 personen39Aantal2023
Huishoudens 4 personen47Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen23Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon41%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften335Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€13.182.714Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.351Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.008Euro2019
Interkwartiel verschil30.249Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt98Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €17%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2018
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €14%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€13.855.578Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.382Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit544Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)51Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)84%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten28Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit102Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit51Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Centrale Werkplaatsen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062C01-Code2024
RegionaamCentrale WerkplaatsenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte9Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen298Aantal2024
Aantal inwoners648Aantal2023
Aantal huishoudens273Aantal2023
Aantal wagens224Aantal2022
Dichtheid adressen34,71Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners75,48Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens31,80Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens26,09Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Centrale Werkplaatsen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder28Aantal2023
Alleenwonend111Aantal2023
Andere persoon22Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)140Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen44Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder53Aantal2023
Kind bij gehuwd paar147Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar30Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)38Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen30Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Centrale Werkplaatsen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantal
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Centrale Werkplaatsen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders74Aantal2023
Eigenaars199Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Centrale Werkplaatsen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden276Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19700Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20000Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010108Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020168Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen13Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen263Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie276Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Centrale Werkplaatsen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Centrale Werkplaatsen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Centrale Werkplaatsen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leuven. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Atelierstraat2 - 63010
Diestsesteenweg102 - 104G3010
Ketelmakerij1 - 93010
Koperslagerij1 - 93010
Locomotievenstraat50 - 523010
Paswerkerij1 - 93010
Smidsestraat36 - 403010
Stoomstraat1 - 93010
Werkhuizenstraat1 - 93010