Statistieken Buurt De Katte

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Katte in de gemeente Zelzate. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Katte in de gemeente Zelzate. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Katte
(grote groei van 17% naar 1.219 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt De Katte is met 178 inwoners gegroeid van 1.041 inwoners in 1990 tot 1.219 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Zelzate met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Katte: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Zelzate met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Sint-Antonius Zelzate, 2: buurt Klein Rusland, 3: buurt De Katte Zelzate, 4: buurt Vogelzang Zelzate, 5: buurt Debbautshoek, 6: buurt Industriezone Zelzate, 7: buurt Callemansputte-Denderdreef.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Katte voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Katte ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Katte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Katte. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Katte: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.215)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Katte. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Katte was €37.215. Er waren 602 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Katte was €22.403.459.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Katte in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zelzate waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Katte (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Katte in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Katte: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Katte helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zelzate getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Katte

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Katte.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zelzate

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Katte. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Katte helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zelzate getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Katte voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen593Aantal2023
Mannen632Aantal2023
0 tot 10 jaar132Aantal2023
10 tot 20 jaar154Aantal2023
20 tot 30 jaar149Aantal2023
30 tot 40 jaar189Aantal2023
40 tot 50 jaar177Aantal2023
50 tot 60 jaar179Aantal2023
60 tot 70 jaar123Aantal2023
70 tot 80 jaar78Aantal2023
80 tot 90 jaar38Aantal2023
90 jaar en ouder5Aantal2023
Aantal inwoners1.219Aantal2023
0 tot 5 jaar69Aantal2023
5 tot 10 jaar63Aantal2023
10 tot 15 jaar86Aantal2023
15 tot 20 jaar68Aantal2023
20 tot 25 jaar68Aantal2023
25 tot 29 jaar81Aantal2023
30 tot 35 jaar101Aantal2023
35 tot 40 jaar88Aantal2023
40 tot 45 jaar89Aantal2023
45 tot 50 jaar88Aantal2023
50 tot 55 jaar94Aantal2023
55 tot 60 jaar85Aantal2023
60 tot 65 jaar64Aantal2023
65 tot 70 jaar59Aantal2023
70 tot 75 jaar41Aantal2023
75 tot 80 jaar37Aantal2023
80 tot 85 jaar21Aantal2023
85 tot 90 jaar17Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Katte. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Katte.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden10Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners11,11Aantal2022
Gevulde handelspanden10Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,71Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,13Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Katte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens520Aantal2023
Huishoudens 1 persoon144Aantal2023
Huishoudens 2 personen183Aantal2023
Huishoudens 3 personen97Aantal2023
Huishoudens 4 personen68Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen28Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften602Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€22.403.459Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.215Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.083Euro2019
Interkwartiel verschil29.519Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt92Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €10%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 10%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€24.865.038Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.108Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.104Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)95Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten23Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit121Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit26Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Katte.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43018A12-Code2024
RegionaamDe KatteNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte68Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen606Aantal2024
Aantal inwoners1.219Aantal2023
Aantal huishoudens520Aantal2023
Aantal wagens644Aantal2022
Dichtheid adressen8,94Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,98Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,67Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,50Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Katte.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder41Aantal2023
Alleenwonend144Aantal2023
Andere persoon18Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)214Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen226Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder56Aantal2023
Kind bij gehuwd paar196Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar97Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)126Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen90Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Katte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€166.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€166.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€192.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€190.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€210.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€210.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Katte.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders99Aantal2023
Eigenaars421Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Katte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden551Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945181Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970160Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200081Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201040Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202035Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202121Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190020Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen487Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen64Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie537Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Katte. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Katte

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Katte. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zelzate. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Assenedesteenweg120 - 2879060
Brazekestraat1 - 99060
Denderdreve100 - 9B9060
Eikelstraat1 - 99060
Kasteelstraat1 - 99A9060
kattenhoek1 - 99060
Leeuwerikenlaan1 - 79060
Molenstraat1 - 99060
Ooievaarslaan569060
Veldstraat1 - 39060