Statistieken Buurt Debbautshoek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Debbautshoek in de gemeente Zelzate. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Debbautshoek in de gemeente Zelzate. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Debbautshoek
(stijging van 1,94% naar 1.843 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Debbautshoek is met 35 personen toegenomen van 1.808 personen in 1990 tot 1.843 personen in 2023 (dat is een stijging van 1,94%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 persoon (0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Zelzate met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Debbautshoek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Zelzate met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Sint-Antonius Zelzate, 2: buurt Klein Rusland, 3: buurt De Katte Zelzate, 4: buurt Vogelzang Zelzate, 5: buurt Debbautshoek, 6: buurt Industriezone Zelzate, 7: buurt Callemansputte-Denderdreef.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Debbautshoek voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Debbautshoek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Debbautshoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Debbautshoek. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Debbautshoek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.456)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Debbautshoek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Debbautshoek was €29.456. Er waren 1.032 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Debbautshoek was €30.398.593.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Debbautshoek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zelzate waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Debbautshoek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Debbautshoek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Debbautshoek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Debbautshoek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zelzate getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Debbautshoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Debbautshoek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zelzate

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Debbautshoek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Debbautshoek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zelzate getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Debbautshoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen930Aantal2023
Mannen909Aantal2023
0 tot 10 jaar194Aantal2023
10 tot 20 jaar241Aantal2023
20 tot 30 jaar186Aantal2023
30 tot 40 jaar230Aantal2023
40 tot 50 jaar220Aantal2023
50 tot 60 jaar274Aantal2023
60 tot 70 jaar213Aantal2023
70 tot 80 jaar185Aantal2023
80 tot 90 jaar80Aantal2023
90 jaar en ouder14Aantal2023
Aantal inwoners1.843Aantal2023
0 tot 5 jaar85Aantal2023
5 tot 10 jaar109Aantal2023
10 tot 15 jaar112Aantal2023
15 tot 20 jaar129Aantal2023
20 tot 25 jaar100Aantal2023
25 tot 29 jaar86Aantal2023
30 tot 35 jaar116Aantal2023
35 tot 40 jaar114Aantal2023
40 tot 45 jaar111Aantal2023
45 tot 50 jaar109Aantal2023
50 tot 55 jaar148Aantal2023
55 tot 60 jaar126Aantal2023
60 tot 65 jaar105Aantal2023
65 tot 70 jaar108Aantal2023
70 tot 75 jaar110Aantal2023
75 tot 80 jaar75Aantal2023
80 tot 85 jaar44Aantal2023
85 tot 90 jaar36Aantal2023
90 tot 95 jaar14Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Debbautshoek. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Debbautshoek.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden20Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,22Aantal2022
Gevulde handelspanden16Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,61Aantal2022
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,77Aantal2022
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Debbautshoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens799Aantal2023
Huishoudens 1 persoon261Aantal2023
Huishoudens 2 personen277Aantal2023
Huishoudens 3 personen111Aantal2023
Huishoudens 4 personen83Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen67Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.032Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€30.398.593Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.456Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.540Euro2019
Interkwartiel verschil20.658Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt84Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€30.932.361Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€16.977Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.564Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)181Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)85%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit275Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit94Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Debbautshoek.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43018A142Code2024
RegionaamDebbautshoekNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte60Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.172Aantal2024
Aantal inwoners1.843Aantal2023
Aantal huishoudens799Aantal2023
Aantal wagens833Aantal2022
Dichtheid adressen19,49Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners30,65Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,29Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,85Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Debbautshoek.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder99Aantal2023
Alleenwonend261Aantal2023
Andere persoon41Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)308Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen320Aantal2023
Inwonende andere persoon36Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder153Aantal2023
Kind bij gehuwd paar304Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar103Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)120Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen94Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Debbautshoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Debbautshoek.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders454Aantal2023
Eigenaars347Aantal2023
% Huurders57%Percentage2023
% Eigenaars43%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Debbautshoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden938Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194554Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970361Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000417Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201055Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202036Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen674Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen264Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie936Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Debbautshoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Debbautshoek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Debbautshoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zelzate. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Acaciastraat1 - 99060
Assenedesteenweg115 - 939060
Beukenstraat1 - 99060
Cederstraat1 - 89060
De Keyserstraat1 - 99060

Toon alle 22 rijen met adressen...