Statistieken Buurt Gentbrugge-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Gentbrugge-Centrum in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Gentbrugge-Centrum in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Gentbrugge-Centrum
(toename van 5,7% naar 3.554 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Gentbrugge-Centrum is met 193 personen gegroeid van 3.361 personen in 1990 tot 3.554 personen in 2023 (dat is een toename van 5,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 6 personen (0,18%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gentbrugge-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gentbrugge-Centrum, 2: buurt Dries Gent, 3: buurt Trekweg, 4: buurt Zwarte Fles, 5: buurt Sportplein, 6: buurt Vogelhoek Gent, 7: buurt Coninxdonk, 8: buurt Arsenaal Gent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Gentbrugge-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Gentbrugge-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Gentbrugge-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Gentbrugge-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Gentbrugge-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.747)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Gentbrugge-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Gentbrugge-Centrum was €34.747. Er waren 2.057 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Gentbrugge-Centrum was €71.474.685.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Gentbrugge-Centrum in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Gentbrugge-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Gentbrugge-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Gentbrugge-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Gentbrugge-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Gentbrugge-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Gentbrugge-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Gentbrugge-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Gentbrugge-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gentbrugge-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.836Aantal2023
Mannen1.736Aantal2023
0 tot 10 jaar457Aantal2023
10 tot 20 jaar404Aantal2023
20 tot 30 jaar424Aantal2023
30 tot 40 jaar693Aantal2023
40 tot 50 jaar513Aantal2023
50 tot 60 jaar372Aantal2023
60 tot 70 jaar284Aantal2023
70 tot 80 jaar204Aantal2023
80 tot 90 jaar141Aantal2023
90 jaar en ouder80Aantal2023
Aantal inwoners3.554Aantal2023
0 tot 5 jaar225Aantal2023
5 tot 10 jaar232Aantal2023
10 tot 15 jaar216Aantal2023
15 tot 20 jaar188Aantal2023
20 tot 25 jaar160Aantal2023
25 tot 29 jaar264Aantal2023
30 tot 35 jaar362Aantal2023
35 tot 40 jaar331Aantal2023
40 tot 45 jaar294Aantal2023
45 tot 50 jaar219Aantal2023
50 tot 55 jaar175Aantal2023
55 tot 60 jaar197Aantal2023
60 tot 65 jaar154Aantal2023
65 tot 70 jaar130Aantal2023
70 tot 75 jaar116Aantal2023
75 tot 80 jaar88Aantal2023
80 tot 85 jaar62Aantal2023
85 tot 90 jaar79Aantal2023
90 tot 95 jaar59Aantal2023
95 jaar en ouder21Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Gentbrugge-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Gentbrugge-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden43Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,27Aantal2022
Gevulde handelspanden43Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen9Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels16Aantal2023
Horecazaken12Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,35Aantal2022
Consumentgerichte diensten15Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,90Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Gentbrugge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.458Aantal2023
Huishoudens 1 persoon480Aantal2023
Huishoudens 2 personen440Aantal2023
Huishoudens 3 personen219Aantal2023
Huishoudens 4 personen222Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen97Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.057Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€71.474.685Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.747Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.627Euro2019
Interkwartiel verschil27.424Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt99Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€76.673.913Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.292Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.099Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)255Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten52Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit473Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit218Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Gentbrugge-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021F001Code2024
RegionaamGentbrugge-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte44Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.761Aantal2024
Aantal inwoners3.554Aantal2023
Aantal huishoudens1.458Aantal2023
Aantal wagens1.250Aantal2022
Dichtheid adressen39,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners79,91Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens32,78Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens28,10Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Gentbrugge-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder138Aantal2023
Alleenwonend480Aantal2023
Andere persoon117Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)556Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen400Aantal2023
Inwonende andere persoon78Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder226Aantal2023
Kind bij gehuwd paar529Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar291Aantal2023
Lid van collectief huishouden131Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)336Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen290Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Gentbrugge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties39Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties39Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€230.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€230.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€307.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€307.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€400.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€400.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Gentbrugge-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders476Aantal2023
Eigenaars982Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Gentbrugge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.582Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945794Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970362Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900265Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.196Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen386Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.579Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Gentbrugge-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Gentbrugge-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gentbrugge-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Adolf Samuëlstraat1 - 99050
Antoon van Dyckstraat1 - 99050
Braemkasteelstraat10 - 69050
Emanuel Hielstraat100 - 989050
Frederik Burvenichstraat115 - 2609000 - 9050

Toon alle 27 rijen met adressen...