Statistieken Buurt Dries

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dries in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dries in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Dries
(grote groei van 23% naar 3.584 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Dries is met 667 personen gegroeid van 2.917 personen in 1990 tot 3.584 personen in 2023 (dat is een grote groei van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 personen (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dries: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gentbrugge-Centrum, 2: buurt Dries Gent, 3: buurt Trekweg, 4: buurt Zwarte Fles, 5: buurt Sportplein, 6: buurt Vogelhoek Gent, 7: buurt Coninxdonk, 8: buurt Arsenaal Gent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Dries voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dries ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Dries

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Dries. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Dries: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.210)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dries. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dries was €38.210. Er waren 1.911 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Dries was €73.019.909.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Dries in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Dries (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Dries in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Dries: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Dries helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Dries

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Dries.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Dries. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Dries helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dries voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.859Aantal2023
Mannen1.727Aantal2023
0 tot 10 jaar443Aantal2023
10 tot 20 jaar408Aantal2023
20 tot 30 jaar300Aantal2023
30 tot 40 jaar522Aantal2023
40 tot 50 jaar454Aantal2023
50 tot 60 jaar461Aantal2023
60 tot 70 jaar443Aantal2023
70 tot 80 jaar331Aantal2023
80 tot 90 jaar176Aantal2023
90 jaar en ouder48Aantal2023
Aantal inwoners3.584Aantal2023
0 tot 5 jaar216Aantal2023
5 tot 10 jaar227Aantal2023
10 tot 15 jaar219Aantal2023
15 tot 20 jaar189Aantal2023
20 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 29 jaar155Aantal2023
30 tot 35 jaar253Aantal2023
35 tot 40 jaar269Aantal2023
40 tot 45 jaar268Aantal2023
45 tot 50 jaar186Aantal2023
50 tot 55 jaar217Aantal2023
55 tot 60 jaar244Aantal2023
60 tot 65 jaar226Aantal2023
65 tot 70 jaar217Aantal2023
70 tot 75 jaar187Aantal2023
75 tot 80 jaar144Aantal2023
80 tot 85 jaar102Aantal2023
85 tot 90 jaar74Aantal2023
90 tot 95 jaar36Aantal2023
95 jaar en ouder12Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Dries. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Dries.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,84Aantal2022
Gevulde handelspanden1Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,56Aantal2022
Consumentgerichte diensten0Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.575Aantal2023
Huishoudens 1 persoon539Aantal2023
Huishoudens 2 personen522Aantal2023
Huishoudens 3 personen189Aantal2023
Huishoudens 4 personen228Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen97Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.911Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€73.019.909Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.210Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.548Euro2019
Interkwartiel verschil32.195Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt117Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie35Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €14%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€83.273.263Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.261Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.332Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)134Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten47Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit254Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit120Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Dries.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021F01-Code2024
RegionaamDriesNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte115Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.897Aantal2024
Aantal inwoners3.584Aantal2023
Aantal huishoudens1.575Aantal2023
Aantal wagens1.533Aantal2022
Dichtheid adressen16,45Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners31,07Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,29Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Dries.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder134Aantal2023
Alleenwonend539Aantal2023
Andere persoon53Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)616Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen626Aantal2023
Inwonende andere persoon41Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder222Aantal2023
Kind bij gehuwd paar605Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar234Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)270Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen246Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties29Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties23Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€286.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€279.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€363.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€334.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€482.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€425.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Dries.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders560Aantal2023
Eigenaars1.014Aantal2023
% Huurders36%Percentage2023
% Eigenaars64%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.705Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945159Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970753Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000484Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201095Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020149Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190034Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.223Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen482Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.702Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Dries

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dries. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Achterdries1 - 99050
Armand Lonquestraat1 - 99050
Berkendreef1 - 99050
Berkenhof1 - 99050
Boer Janssensstraat1 - 99050

Toon alle 47 rijen met adressen...