Statistieken Buurt Sportplein

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Sportplein in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Sportplein in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Sportplein
(grote groei van 15% naar 3.877 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Sportplein is met 502 inwoners toegenomen van 3.375 inwoners in 1990 tot 3.877 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 15 inwoners (0,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Sportplein: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gentbrugge-Centrum, 2: buurt Dries Gent, 3: buurt Trekweg, 4: buurt Zwarte Fles, 5: buurt Sportplein, 6: buurt Vogelhoek Gent, 7: buurt Coninxdonk, 8: buurt Arsenaal Gent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Sportplein voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Sportplein ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Sportplein

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Sportplein. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Sportplein: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.395)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Sportplein. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Sportplein was €37.395. Er waren 2.289 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Sportplein was €85.596.060.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Sportplein in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Sportplein (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Sportplein in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Sportplein: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Sportplein helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Sportplein

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Sportplein.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Sportplein. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Sportplein helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Sportplein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.009Aantal2023
Mannen1.866Aantal2023
0 tot 10 jaar431Aantal2023
10 tot 20 jaar433Aantal2023
20 tot 30 jaar420Aantal2023
30 tot 40 jaar611Aantal2023
40 tot 50 jaar517Aantal2023
50 tot 60 jaar418Aantal2023
60 tot 70 jaar438Aantal2023
70 tot 80 jaar338Aantal2023
80 tot 90 jaar203Aantal2023
90 jaar en ouder66Aantal2023
Aantal inwoners3.877Aantal2023
0 tot 5 jaar224Aantal2023
5 tot 10 jaar207Aantal2023
10 tot 15 jaar236Aantal2023
15 tot 20 jaar197Aantal2023
20 tot 25 jaar191Aantal2023
25 tot 29 jaar229Aantal2023
30 tot 35 jaar309Aantal2023
35 tot 40 jaar302Aantal2023
40 tot 45 jaar287Aantal2023
45 tot 50 jaar230Aantal2023
50 tot 55 jaar221Aantal2023
55 tot 60 jaar197Aantal2023
60 tot 65 jaar220Aantal2023
65 tot 70 jaar218Aantal2023
70 tot 75 jaar173Aantal2023
75 tot 80 jaar165Aantal2023
80 tot 85 jaar113Aantal2023
85 tot 90 jaar90Aantal2023
90 tot 95 jaar46Aantal2023
95 jaar en ouder20Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Sportplein. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Sportplein.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden62Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners16,89Aantal2022
Gevulde handelspanden61Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen12Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels21Aantal2023
Horecazaken14Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,90Aantal2022
Consumentgerichte diensten26Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners6,76Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Sportplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.660Aantal2023
Huishoudens 1 persoon562Aantal2023
Huishoudens 2 personen556Aantal2023
Huishoudens 3 personen219Aantal2023
Huishoudens 4 personen206Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen117Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.289Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€85.596.060Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.395Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.043Euro2019
Interkwartiel verschil28.426Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt98Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie24Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€88.082.971Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.879Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.481Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)260Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten59Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit394Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit134Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Sportplein.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021F110Code2024
RegionaamSportpleinNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte104Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.978Aantal2024
Aantal inwoners3.877Aantal2023
Aantal huishoudens1.660Aantal2023
Aantal wagens1.609Aantal2022
Dichtheid adressen19,04Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners37,32Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,98Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens15,49Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Sportplein.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder142Aantal2023
Alleenwonend562Aantal2023
Andere persoon119Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)618Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen618Aantal2023
Inwonende andere persoon73Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder217Aantal2023
Kind bij gehuwd paar610Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar256Aantal2023
Lid van collectief huishouden60Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)288Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen312Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Sportplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties34Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties29Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€280.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€270.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€404.257Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€370.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€437.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€430.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Sportplein.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders530Aantal2023
Eigenaars1.130Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Sportplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.790Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945644Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970510Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000357Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010137Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202072Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190056Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.260Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen530Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.782Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Sportplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Sportplein

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Sportplein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arthur Van Laethemstraat1 - 99050
Braemkasteelstraat100 - 989050
Braemstraat1 - 969050
Bruiloftstraat10 - 959050
Brusselsesteenweg463 - 8279050

Toon alle 31 rijen met adressen...