Statistieken Deelgemeente Gentbrugge

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Gentbrugge in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Gentbrugge in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Gentbrugge
(grote groei van 15% naar 16.295 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Gentbrugge is met 2.144 inwoners gestegen van 14.151 inwoners in 1990 tot 16.295 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 65 inwoners (0,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Gentbrugge: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Gentbrugge met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gentbrugge-Centrum, 2: buurt Dries Gent, 3: buurt Trekweg, 4: buurt Zwarte Fles, 5: buurt Sportplein, 6: buurt Vogelhoek Gent, 7: buurt Coninxdonk, 8: buurt Arsenaal Gent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Gentbrugge voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Gentbrugge ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Gentbrugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Gentbrugge. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Gentbrugge: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.897)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Gentbrugge. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Gentbrugge was €35.897. Er waren 9.095 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Gentbrugge was €326.479.849.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 wijken (oranje), 11 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Gentbrugge in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Gent waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Gentbrugge (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Gentbrugge in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Gentbrugge: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Gentbrugge helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Gentbrugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Gentbrugge.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Gentbrugge. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Gentbrugge helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Gentbrugge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.373Aantal2023
Mannen7.932Aantal2023
0 tot 10 jaar1.984Aantal2023
10 tot 20 jaar1.861Aantal2023
20 tot 30 jaar1.834Aantal2023
30 tot 40 jaar2.668Aantal2023
40 tot 50 jaar2.239Aantal2023
50 tot 60 jaar1.879Aantal2023
60 tot 70 jaar1.705Aantal2023
70 tot 80 jaar1.250Aantal2023
80 tot 90 jaar642Aantal2023
90 jaar en ouder220Aantal2023
Aantal inwoners16.295Aantal2023
0 tot 5 jaar979Aantal2023
5 tot 10 jaar1.005Aantal2023
10 tot 15 jaar1.004Aantal2023
15 tot 20 jaar857Aantal2023
20 tot 25 jaar811Aantal2023
25 tot 29 jaar1.023Aantal2023
30 tot 35 jaar1.356Aantal2023
35 tot 40 jaar1.312Aantal2023
40 tot 45 jaar1.267Aantal2023
45 tot 50 jaar972Aantal2023
50 tot 55 jaar924Aantal2023
55 tot 60 jaar955Aantal2023
60 tot 65 jaar874Aantal2023
65 tot 70 jaar831Aantal2023
70 tot 75 jaar690Aantal2023
75 tot 80 jaar560Aantal2023
80 tot 85 jaar357Aantal2023
85 tot 90 jaar285Aantal2023
90 tot 95 jaar167Aantal2023
95 jaar en ouder53Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Gentbrugge. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Gentbrugge.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden142Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden139Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen26Aantal2023
Winkels: periodieke goederen11Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen15Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels54Aantal2023
Horecazaken30Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten55Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Gentbrugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.855Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.205Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.236Aantal2023
Huishoudens 3 personen986Aantal2023
Huishoudens 4 personen955Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen473Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.095Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€326.479.849Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.896Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.220Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€343.799.116Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit14.783Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)840Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)748%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Aantal nationaliteiten246Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.526Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)52%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit680Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Gentbrugge.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021FCode2024
RegionaamGentbruggeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte652Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.217Aantal2024
Aantal inwoners16.295Aantal2023
Aantal huishoudens6.855Aantal2023
Aantal wagens6.526Aantal2022
Dichtheid adressen12,60Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners24,99Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,51Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,01Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Gentbrugge.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder642Aantal2023
Alleenwonend2.205Aantal2023
Andere persoon401Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.662Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.394Aantal2023
Inwonende andere persoon282Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.040Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.609Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.188Aantal2023
Lid van collectief huishouden219Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.366Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.292Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Gentbrugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties29Aantal2020
Huizen-Transacties164Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties149Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties15Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€242.341Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€242.798Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€315.382Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€307.708Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€379.801Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€373.590Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Gentbrugge.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.277Aantal2023
Eigenaars4.581Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Gentbrugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.444Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.463Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.417Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010309Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020492Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202193Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900456Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.526Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.916Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.415Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie19Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Gentbrugge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.