Statistieken Deelgemeente 10 Administratief District

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente 10 Administratief District in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente 10 Administratief District in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente 10 Administratief District
(kleine stijging van 3,05% naar 13.164 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente 10 Administratief District is met 389 personen toegenomen van 12.775 personen in 1990 tot 13.164 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,05%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 personen (0,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente 10 Administratief District: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Laurentius (Zuidwijk), 2: buurt Fransen Plaats (Zuidwijk), 3: buurt Harmonie (Zuidwijk), 4: buurt Karel Oomstraat, 5: buurt C. Teichmann Plaats (Zuidwijk) ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Laurentius (Zuidwijk), 2: buurt Fransen Plaats (Zuidwijk), 3: buurt Harmonie (Zuidwijk), 4: buurt Karel Oomstraat, 5: buurt C. Teichmann Plaats (Zuidwijk), 6: buurt Albertpark (Oostwijk), 7: buurt Wilrijkspl.-W. (Wilrijksplein), 8: buurt Blokken-Kruishofstr. (Wilr.Pl), 9: buurt Den Brandt (Wilrijksplein), 10: buurt Oosterveld (Wilrijkspein), 11: buurt Nachtegalenpark(Wilrijksplein) ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente 10 Administratief District voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente 10 Administratief District ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente 10 Administratief District

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente 10 Administratief District. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente 10 Administratief District: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.341)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente 10 Administratief District. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente 10 Administratief District was €36.341. Er waren 7.994 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente 10 Administratief District was €290.512.610.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 wijken (oranje), 17 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente 10 Administratief District in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Antwerpen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente 10 Administratief District (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente 10 Administratief District in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente 10 Administratief District: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente 10 Administratief District helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente 10 Administratief District

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente 10 Administratief District.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente 10 Administratief District. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente 10 Administratief District helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente 10 Administratief District voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.815Aantal2023
Mannen6.357Aantal2023
0 tot 10 jaar1.131Aantal2023
10 tot 20 jaar1.221Aantal2023
20 tot 30 jaar2.220Aantal2023
30 tot 40 jaar2.193Aantal2023
40 tot 50 jaar1.568Aantal2023
50 tot 60 jaar1.554Aantal2023
60 tot 70 jaar1.198Aantal2023
70 tot 80 jaar1.024Aantal2023
80 tot 90 jaar696Aantal2023
90 jaar en ouder296Aantal2023
Aantal inwoners13.164Aantal2023
0 tot 5 jaar594Aantal2023
5 tot 10 jaar537Aantal2023
10 tot 15 jaar587Aantal2023
15 tot 20 jaar634Aantal2023
20 tot 25 jaar807Aantal2023
25 tot 29 jaar1.413Aantal2023
30 tot 35 jaar1.274Aantal2023
35 tot 40 jaar919Aantal2023
40 tot 45 jaar805Aantal2023
45 tot 50 jaar763Aantal2023
50 tot 55 jaar786Aantal2023
55 tot 60 jaar768Aantal2023
60 tot 65 jaar600Aantal2023
65 tot 70 jaar598Aantal2023
70 tot 75 jaar560Aantal2023
75 tot 80 jaar464Aantal2023
80 tot 85 jaar377Aantal2023
85 tot 90 jaar319Aantal2023
90 tot 95 jaar220Aantal2023
95 jaar en ouder76Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente 10 Administratief District. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente 10 Administratief District.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden129Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden123Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen26Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen7Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels39Aantal2023
Horecazaken36Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten48Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente 10 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.409Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.101Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.810Aantal2023
Huishoudens 3 personen659Aantal2023
Huishoudens 4 personen545Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen294Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon48%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.994Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€290.512.610Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.341Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.918Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€304.976.275Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit10.532Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.418Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)880%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)125%Percentage2023
Aantal nationaliteiten416Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.640Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)220%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.219Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente 10 Administratief District.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002GCode2024
Regionaam10 Administratief DistrictNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte410Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.221Aantal2024
Aantal inwoners13.164Aantal2023
Aantal huishoudens6.409Aantal2023
Aantal wagens4.693Aantal2022
Dichtheid adressen27,40Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners32,15Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,46Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente 10 Administratief District.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder539Aantal2023
Alleenwonend3.101Aantal2023
Andere persoon558Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.690Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.504Aantal2023
Inwonende andere persoon203Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder835Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.666Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar589Aantal2023
Lid van collectief huishouden556Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)698Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.212Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente 10 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties202Aantal2020
Huizen-Transacties43Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties35Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties8Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€189.680Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€224.873Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€265.702Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente 10 Administratief District.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.298Aantal2023
Eigenaars3.137Aantal2023
% Huurders51%Percentage2023
% Eigenaars49%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente 10 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.933Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.649Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.812Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000900Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010104Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020293Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900873Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.261Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen6.671Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.828Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie97Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente 10 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.