Statistieken Wijk 0 Lier

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Lier
(grote toename van 19% naar 10.248 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de Wijk 0 Lier is met 1.610 personen gegroeid van 8.638 personen in 1990 tot 10.248 personen in 2022 (dat is een grote toename van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 50 personen (0,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Lier: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lier-Centrum-West, 2: buurt Lier-Centrum-Oost, 3: buurt Binnenrand-Oost, 4: buurt Binnenrand-West, 5: buurt Waversesteenweg, 6: buurt Boomlaar.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Lier voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Lier ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Lier. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Lier: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.836)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Lier. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Lier was €31.836. Er waren 6.497 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Lier was €206.836.730.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Lier in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lier waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Lier (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Lier in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Lier: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Lier helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lier getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 0 Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 0 Lier.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Wijk 0 Lier. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Lier helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lier getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.314Aantal2022
Mannen4.965Aantal2022
0 tot 10 jaar893Aantal2022
10 tot 20 jaar956Aantal2022
20 tot 30 jaar1.399Aantal2022
30 tot 40 jaar1.397Aantal2022
40 tot 50 jaar1.159Aantal2022
50 tot 60 jaar1.331Aantal2022
60 tot 70 jaar1.290Aantal2022
70 tot 80 jaar1.047Aantal2022
80 tot 90 jaar651Aantal2022
90 jaar en ouder150Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Wijk 0 Lier.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*13.537Aantal2023
Gescheiden*3.753Aantal2023
Ongehuwd*18.414Aantal2023
Verweduwd*2.205Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Lier getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Lier helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.497Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€206.836.730Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.835Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.483Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 0 Lier.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*34.297Aantal2023
Vreemdelingen*3.612Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Lier getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Lier helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12021A0Code2023
RegionaamWijk 0 LierNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte263Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen7.923Aantal2023
Aantal inwoners10.248Aantal2022
Aantal huishoudens5.173Aantal2021
Aantal wagens4.209Aantal2021
Dichtheid adressen30,07Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners38,90Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens19,63Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens15,98Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 0 Lier.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties72Aantal2020
Huizen-Transacties92Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties92Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25€141.791Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€136.510Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€136.510Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2015
Appartementen-Prijs percentiel 50€165.858Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€173.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€173.032Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2015
Appartementen-Prijs percentiel 75€200.331Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€203.630Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€203.630Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2015

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Lier.