Statistieken Buurt Binnenrand-Oost

Aantal inwoners per jaar in de buurt Binnenrand-Oost
(grote groei van 14% naar 2.341 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Binnenrand-Oost is met 293 personen gestegen van 2.048 personen in 1990 tot 2.341 personen in 2022 (dat is een grote groei van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 9 personen (0,44%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Binnenrand-Oost: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lier-Centrum-West, 2: buurt Lier-Centrum-Oost, 3: buurt Binnenrand-Oost, 4: buurt Binnenrand-West, 5: buurt Waversesteenweg, 6: buurt Boomlaar.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Binnenrand-Oost voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Binnenrand-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Binnenrand-Oost

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Binnenrand-Oost. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Binnenrand-Oost: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.920)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Binnenrand-Oost. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Binnenrand-Oost was €30.920. Er waren 1.567 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Binnenrand-Oost was €48.452.327.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Binnenrand-Oost in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lier waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Binnenrand-Oost (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Binnenrand-Oost in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Binnenrand-Oost: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Binnenrand-Oost helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lier getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Binnenrand-Oost

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Binnenrand-Oost.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Binnenrand-Oost. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Binnenrand-Oost helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lier getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.244Aantal2022
Mannen1.114Aantal2022
0 tot 10 jaar220Aantal2022
10 tot 20 jaar176Aantal2022
20 tot 30 jaar295Aantal2022
30 tot 40 jaar355Aantal2022
40 tot 50 jaar256Aantal2022
50 tot 60 jaar275Aantal2022
60 tot 70 jaar303Aantal2022
70 tot 80 jaar206Aantal2022
80 tot 90 jaar196Aantal2022
90 jaar en ouder76Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Binnenrand-Oost.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*13.537Aantal2023
Gescheiden*3.753Aantal2023
Ongehuwd*18.414Aantal2023
Verweduwd*2.205Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Lier getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Binnenrand-Oost helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.567Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€48.452.327Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.920Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.262Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Binnenrand-Oost.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*34.297Aantal2023
Vreemdelingen*3.612Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Lier getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Binnenrand-Oost helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12021A02-Code2023
RegionaamBinnenrand-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte38Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.658Aantal2023
Aantal inwoners2.341Aantal2022
Aantal huishoudens1.170Aantal2021
Aantal wagens978Aantal2021
Dichtheid adressen44,18Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners62,38Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens31,18Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens26,06Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Binnenrand-Oost.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties20Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties20Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€182.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€182.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€202.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€202.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€252.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€252.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Binnenrand-Oost.

Adressen in de buurt Binnenrand-Oost

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Binnenrand-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lier.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arthur Vanderpoortenlaan1 - 82500
Berlarij1 - 982500
De Heyderstraat11 - 72500
Hazenstraat1 - 82500
Hillaarseik1 - 22500

Toon alle 31 rijen met adressen...