Statistieken Buurt Boomlaar

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boomlaar in de gemeente Lier. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boomlaar in de gemeente Lier. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Boomlaar
(zeer grote toename van 50% naar 1.945 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Boomlaar is met 652 inwoners gegroeid van 1.293 inwoners in 1990 tot 1.945 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 inwoners (1,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boomlaar: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lier-Centrum-West, 2: buurt Lier-Centrum-Oost, 3: buurt Binnenrand-Oost, 4: buurt Binnenrand-West, 5: buurt Waversesteenweg, 6: buurt Boomlaar.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boomlaar voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boomlaar ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boomlaar

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boomlaar. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boomlaar: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.740)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boomlaar. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boomlaar was €36.740. Er waren 1.034 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boomlaar was €37.989.133.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boomlaar in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lier waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boomlaar (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boomlaar in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boomlaar: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boomlaar helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lier getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boomlaar

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boomlaar.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Boomlaar. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boomlaar helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lier getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Boomlaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen991Aantal2023
Mannen952Aantal2023
0 tot 10 jaar201Aantal2023
10 tot 20 jaar214Aantal2023
20 tot 30 jaar272Aantal2023
30 tot 40 jaar295Aantal2023
40 tot 50 jaar239Aantal2023
50 tot 60 jaar238Aantal2023
60 tot 70 jaar242Aantal2023
70 tot 80 jaar172Aantal2023
80 tot 90 jaar63Aantal2023
90 jaar en ouder6Aantal2023
Aantal inwoners1.945Aantal2023
0 tot 5 jaar106Aantal2023
5 tot 10 jaar95Aantal2023
10 tot 15 jaar92Aantal2023
15 tot 20 jaar122Aantal2023
20 tot 25 jaar124Aantal2023
25 tot 29 jaar148Aantal2023
30 tot 35 jaar166Aantal2023
35 tot 40 jaar129Aantal2023
40 tot 45 jaar123Aantal2023
45 tot 50 jaar116Aantal2023
50 tot 55 jaar108Aantal2023
55 tot 60 jaar130Aantal2023
60 tot 65 jaar129Aantal2023
65 tot 70 jaar113Aantal2023
70 tot 75 jaar93Aantal2023
75 tot 80 jaar79Aantal2023
80 tot 85 jaar39Aantal2023
85 tot 90 jaar24Aantal2023
90 tot 95 jaar6Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Boomlaar. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boomlaar.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden16Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,50Aantal2022
Gevulde handelspanden11Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,66Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,59Aantal2022
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Boomlaar. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens872Aantal2023
Huishoudens 1 persoon300Aantal2023
Huishoudens 2 personen315Aantal2023
Huishoudens 3 personen101Aantal2023
Huishoudens 4 personen109Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen47Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.034Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€37.989.133Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.740Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.254Euro2019
Interkwartiel verschil29.533Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt105Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€42.055.285Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.418Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.764Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)91Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit179Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit88Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boomlaar.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12021A051Code2024
RegionaamBoomlaarNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte34Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.274Aantal2024
Aantal inwoners1.945Aantal2023
Aantal huishoudens872Aantal2023
Aantal wagens825Aantal2022
Dichtheid adressen37,15Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners56,71Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens25,43Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens24,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Boomlaar.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder70Aantal2023
Alleenwonend300Aantal2023
Andere persoon45Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)286Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen348Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder103Aantal2023
Kind bij gehuwd paar291Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar127Aantal2023
Lid van collectief huishouden8Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)144Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen196Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Boomlaar. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties16Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25€184.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€210.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€210.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€216.950Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€250.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€250.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€267.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€287.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€287.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Boomlaar.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders281Aantal2023
Eigenaars589Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Boomlaar. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden940Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945228Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000228Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201057Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020189Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190096Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen446Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen494Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie937Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Boomlaar. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Boomlaar

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boomlaar. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lier. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antoon Thirystraat11 - 232500
Baron Opsomerlaan10 - 92500
Boomlaarstraat1 - 992500
Bosstraat101 - 992500
Diepenbroekstraat1 - 92500

Toon alle 14 rijen met adressen...