Statistieken Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove
(stijging van 2,19% naar 373 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove is met 8 personen toegenomen van 365 personen in 1990 tot 373 personen in 2022 (dat is een stijging van 2,19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 0 personen (0,10%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rozenhoek, 2: buurt Boterhoek Brakel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€22.461)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove was €22.461. Er waren 203 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove was €4.559.617.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Brakel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove (2014 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove in de periode van 2014 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Brakel getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Brakel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Brakel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen176Aantal2022
Mannen197Aantal2022
0 tot 10 jaar19Aantal2022
10 tot 20 jaar41Aantal2022
20 tot 30 jaar38Aantal2022
30 tot 40 jaar37Aantal2022
40 tot 50 jaar54Aantal2022
50 tot 60 jaar66Aantal2022
60 tot 70 jaar69Aantal2022
70 tot 80 jaar24Aantal2022
80 tot 90 jaar7Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.859Aantal2023
Gescheiden*1.320Aantal2023
Ongehuwd*6.792Aantal2023
Verweduwd*1.036Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Brakel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften203Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€4.559.617Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€22.460Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.682Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*14.491Aantal2023
Vreemdelingen*516Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Brakel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode45059E2Code2023
RegionaamWijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-OudenhoveNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte180Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen207Aantal2023
Aantal inwoners373Aantal2022
Aantal huishoudens160Aantal2021
Aantal wagens217Aantal2021
Dichtheid adressen1,15Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,07Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,89Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,21Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 2 Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove.