Statistieken Buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg in de gemeente Lochristi. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg in de gemeente Lochristi. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg
(zeer grote stijging van 51% naar 2.871 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg is met 972 inwoners gestegen van 1.899 inwoners in 1990 tot 2.871 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 29 inwoners (1,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lochristi met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lochristi met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lochristi Centrum, 2: buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg, 3: buurt Pauwstraat, 4: buurt Lichtelare, 5: buurt Vaarsbaars-Kouter, 6: buurt Lochristi-Verspreide Bewoning, 7: buurt Hijfte-Center, 8: buurt Hijfte-Verspreide Bewoning, 9: buurt Oude Veldstraat, 10: buurt Lobos.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€42.080)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg was €42.080. Er waren 1.568 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg was €65.981.175.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lochristi waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lochristi getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lochristi

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lochristi getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.451Aantal2023
Mannen1.425Aantal2023
0 tot 10 jaar276Aantal2023
10 tot 20 jaar352Aantal2023
20 tot 30 jaar319Aantal2023
30 tot 40 jaar284Aantal2023
40 tot 50 jaar394Aantal2023
50 tot 60 jaar462Aantal2023
60 tot 70 jaar381Aantal2023
70 tot 80 jaar287Aantal2023
80 tot 90 jaar110Aantal2023
90 jaar en ouder10Aantal2023
Aantal inwoners2.871Aantal2023
0 tot 5 jaar120Aantal2023
5 tot 10 jaar156Aantal2023
10 tot 15 jaar176Aantal2023
15 tot 20 jaar176Aantal2023
20 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 29 jaar139Aantal2023
30 tot 35 jaar123Aantal2023
35 tot 40 jaar161Aantal2023
40 tot 45 jaar201Aantal2023
45 tot 50 jaar193Aantal2023
50 tot 55 jaar254Aantal2023
55 tot 60 jaar208Aantal2023
60 tot 65 jaar202Aantal2023
65 tot 70 jaar179Aantal2023
70 tot 75 jaar152Aantal2023
75 tot 80 jaar135Aantal2023
80 tot 85 jaar63Aantal2023
85 tot 90 jaar47Aantal2023
90 tot 95 jaar10Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden107Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners37,88Aantal2022
Gevulde handelspanden105Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen11Aantal2023
Winkels: periodieke goederen27Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen31Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels72Aantal2023
Horecazaken10Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,10Aantal2022
Consumentgerichte diensten23Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,61Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.186Aantal2023
Huishoudens 1 persoon300Aantal2023
Huishoudens 2 personen435Aantal2023
Huishoudens 3 personen186Aantal2023
Huishoudens 4 personen196Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen69Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.568Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€65.981.175Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€42.080Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.009Euro2019
Interkwartiel verschil36.780Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt119Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €16%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€73.386.686Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€25.210Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.728Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)96Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit148Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit52Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44034A01-Code2024
RegionaamAntwerpse Stw-Smalle HeerwegNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte229Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.606Aantal2024
Aantal inwoners2.871Aantal2023
Aantal huishoudens1.186Aantal2023
Aantal wagens1.603Aantal2022
Dichtheid adressen7,02Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,55Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,18Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,00Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder88Aantal2023
Alleenwonend300Aantal2023
Andere persoon38Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)602Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen606Aantal2023
Inwonende andere persoon40Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder134Aantal2023
Kind bij gehuwd paar539Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar169Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)188Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen172Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2019
Huizen-Transacties26Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties12Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties14Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€300.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€390.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€598.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders348Aantal2023
Eigenaars835Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.294Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970179Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010267Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202149Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190034Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.094Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen200Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.284Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lochristi. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpse Steenweg100 - 999080
Azalealaan1 - 99080
Begonialaan1 - 99080
Berluyck1 - 99080
Bloembollenlaan10 - 9A9080

Toon alle 41 rijen met adressen...