Statistieken Buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Aantal inwoners per jaar in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg
(zeer grote toename van 53% naar 2.909 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg is met 1.010 inwoners gegroeid van 1.899 inwoners in 1990 tot 2.909 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote toename van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 32 inwoners (1,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lochristi met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lochristi met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lochristi Centrum, 2: buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg, 3: buurt Pauwstraat, 4: buurt Lichtelare, 5: buurt Vaarsbaars-Kouter, 6: buurt Lochristi-Verspreide Bewoning, 7: buurt Hijfte-Center, 8: buurt Hijfte-Verspreide Bewoning, 9: buurt Oude Veldstraat, 10: buurt Lobos.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€42.080)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg was €42.080. Er waren 1.568 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg was €65.981.175.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lochristi waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lochristi getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lochristi

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lochristi getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.471Aantal2022
Mannen1.433Aantal2022
0 tot 10 jaar290Aantal2022
10 tot 20 jaar355Aantal2022
20 tot 30 jaar311Aantal2022
30 tot 40 jaar302Aantal2022
40 tot 50 jaar401Aantal2022
50 tot 60 jaar469Aantal2022
60 tot 70 jaar384Aantal2022
70 tot 80 jaar265Aantal2022
80 tot 90 jaar117Aantal2022
90 jaar en ouder9Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*9.674Aantal2023
Gescheiden*1.784Aantal2023
Ongehuwd*10.324Aantal2023
Verweduwd*1.291Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Lochristi getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.568Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€65.981.175Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€42.080Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.009Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*21.931Aantal2023
Vreemdelingen*1.142Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Lochristi getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44034A01-Code2023
RegionaamAntwerpse Stw-Smalle HeerwegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte229Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.553Aantal2023
Aantal inwoners2.909Aantal2022
Aantal huishoudens1.155Aantal2021
Aantal wagens1.557Aantal2021
Dichtheid adressen6,79Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners12,71Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens5,05Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens6,80Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2019
Huizen-Transacties26Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties12Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties14Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€300.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€390.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€598.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg.

Adressen in de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Antwerpse Stw-Smalle Heerweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lochristi.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpse Steenweg100 - 999080
Azalealaan1 - 99080
Begonialaan1 - 99080
Berluyck1 - 99080
Bloembollenlaan10 - 9A9080

Toon alle 41 rijen met adressen...