Statistieken Buurt Attenhovenberg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Attenhovenberg in de gemeente Holsbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Attenhovenberg in de gemeente Holsbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Attenhovenberg
(zeer grote stijging van 32% naar 998 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Attenhovenberg is met 241 inwoners gestegen van 757 inwoners in 1990 tot 998 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 7 inwoners (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Holsbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Attenhovenberg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Holsbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Holsbeek-Centrum, 2: buurt Bergenveld, 3: buurt Charteuzenberg, 4: buurt Holsbeek-Verspreide Bewoning, 5: buurt Attenhoven-Kern Holsbeek, 6: buurt Attenhovenberg, 7: buurt Holsbeek-De Vunt, 8: buurt Attenhoven-Verspreide Bewoning Holsbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Attenhovenberg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Attenhovenberg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Attenhovenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Attenhovenberg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Attenhovenberg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€52.083)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Attenhovenberg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Attenhovenberg was €52.083. Er waren 528 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Attenhovenberg was €27.499.606.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Attenhovenberg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Holsbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Attenhovenberg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Attenhovenberg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Attenhovenberg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Attenhovenberg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Holsbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Attenhovenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Attenhovenberg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Holsbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Attenhovenberg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Attenhovenberg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Holsbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Attenhovenberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen487Aantal2023
Mannen511Aantal2023
0 tot 10 jaar68Aantal2023
10 tot 20 jaar153Aantal2023
20 tot 30 jaar123Aantal2023
30 tot 40 jaar77Aantal2023
40 tot 50 jaar145Aantal2023
50 tot 60 jaar171Aantal2023
60 tot 70 jaar112Aantal2023
70 tot 80 jaar91Aantal2023
80 tot 90 jaar41Aantal2023
90 jaar en ouder13Aantal2023
Aantal inwoners998Aantal2023
0 tot 5 jaar34Aantal2023
5 tot 10 jaar34Aantal2023
10 tot 15 jaar72Aantal2023
15 tot 20 jaar81Aantal2023
20 tot 25 jaar81Aantal2023
25 tot 29 jaar42Aantal2023
30 tot 35 jaar44Aantal2023
35 tot 40 jaar33Aantal2023
40 tot 45 jaar59Aantal2023
45 tot 50 jaar86Aantal2023
50 tot 55 jaar93Aantal2023
55 tot 60 jaar78Aantal2023
60 tot 65 jaar59Aantal2023
65 tot 70 jaar53Aantal2023
70 tot 75 jaar45Aantal2023
75 tot 80 jaar46Aantal2023
80 tot 85 jaar27Aantal2023
85 tot 90 jaar14Aantal2023
90 tot 95 jaar13Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Attenhovenberg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Attenhovenberg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden6Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners6,93Aantal2022
Gevulde handelspanden6Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,99Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,96Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Attenhovenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens391Aantal2023
Huishoudens 1 persoon89Aantal2023
Huishoudens 2 personen134Aantal2023
Huishoudens 3 personen72Aantal2023
Huishoudens 4 personen64Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen32Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon23%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften528Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€27.499.606Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€52.083Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€37.801Euro2019
Interkwartiel verschil53.358Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt141Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2016
% inkomens 15.001 - 20.000 €7%Percentage2019
% inkomens 20.001 - 30.000 €13%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 11%Percentage2021
% inkomens >75.000 €26%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€30.125.470Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€30.065Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit957Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)33Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten14Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit41Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit8Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Attenhovenberg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24043A122Code2024
RegionaamAttenhovenbergNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte128Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen462Aantal2024
Aantal inwoners998Aantal2023
Aantal huishoudens391Aantal2023
Aantal wagens518Aantal2022
Dichtheid adressen3,62Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,81Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,06Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Attenhovenberg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder32Aantal2023
Alleenwonend89Aantal2023
Andere persoon12Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)234Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen192Aantal2023
Inwonende andere persoon7Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder54Aantal2023
Kind bij gehuwd paar221Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar55Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)58Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen44Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Attenhovenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Attenhovenberg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders47Aantal2023
Eigenaars344Aantal2023
% Huurders12%Percentage2023
% Eigenaars88%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Attenhovenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden419Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194549Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970134Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201059Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202034Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20216Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19007Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen402Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen17Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie413Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Attenhovenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Attenhovenberg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Attenhovenberg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Holsbeek. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Attenhovendreef10 - 93220
Daalputstraat2A3220
Dellestraat10 - 723220
Driedennekespad1 - 33220
Hazepad53220

Toon alle 25 rijen met adressen...