Statistieken Buurt Bloemenhof-Vremdermolen

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen
(daling van 12% naar 206 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Bloemenhof-Vremdermolen is met 29 inwoners gedaald van 235 inwoners in 1990 tot 206 inwoners in 2022 (dat is een daling van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -1 inwoners (-0,36%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Vremde met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bloemenhof-Vremdermolen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Vremde met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Vremde-Dorp, 2: buurt Broechemse Steenweg, 3: buurt Nieuwe Wijk Boechout, 4: buurt Toeffelhoek, 5: buurt Bloemenhof-Vremdermolen, 6: buurt Achterste Hoeven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bloemenhof-Vremdermolen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bloemenhof-Vremdermolen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.009)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Boechout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Boechout was €40.009. Er waren 7.603 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Boechout was €304.190.656.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Boechout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen (2015 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen in de periode van 2015 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Boechout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bloemenhof-Vremdermolen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Boechout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Boechout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen84Aantal2022
Mannen129Aantal2022
0 tot 10 jaar15Aantal2022
10 tot 20 jaar48Aantal2022
20 tot 30 jaar28Aantal2022
30 tot 40 jaar16Aantal2022
40 tot 50 jaar16Aantal2022
50 tot 60 jaar43Aantal2022
60 tot 70 jaar16Aantal2022
70 tot 80 jaar21Aantal2022
80 tot 90 jaar7Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.346Aantal2023
Gescheiden*1.168Aantal2023
Ongehuwd*6.530Aantal2023
Verweduwd*762Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Boechout getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften108Aantal2019
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangifte€23.656Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.957Aantal2023
Vreemdelingen*849Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Boechout getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11004B090Code2023
RegionaamBloemenhof-VremdermolenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte255Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen81Aantal2023
Aantal inwoners206Aantal2022
Aantal huishoudens70Aantal2021
Aantal wagens107Aantal2021
Dichtheid adressen0,32Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,81Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,27Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,42Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen.

Adressen in de buurt Bloemenhof-Vremdermolen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bloemenhof-Vremdermolen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Boechout.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beemdweg162531
Berthoutstraat922531
Bloemenhof10 - 302531
Broechemsesteenweg100 - 982531
Grotehoeveweg28 - 602531
Hondstraat10 - 82531
Ranstsesteenweg2 - 622531
Sint-Bernardsstraat92531
Smeendijk192531