Statistieken Buurt Vremde-Dorp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Vremde-Dorp in de gemeente Boechout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Vremde-Dorp in de gemeente Boechout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Vremde-Dorp
(zeer grote toename van 51% naar 1.122 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Vremde-Dorp is met 379 inwoners gegroeid van 743 inwoners in 1990 tot 1.122 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 inwoners (1,29%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Vremde met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vremde-Dorp: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Vremde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Vremde-Dorp, 2: buurt Broechemse Steenweg, 3: buurt Nieuwe Wijk Boechout, 4: buurt Toeffelhoek, 5: buurt Bloemenhof-Vremdermolen, 6: buurt Achterste Hoeven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Vremde-Dorp voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vremde-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Vremde-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Vremde-Dorp. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Vremde-Dorp: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.778)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Vremde-Dorp. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Vremde-Dorp was €43.778. Er waren 590 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Vremde-Dorp was €25.828.794.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Vremde-Dorp in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Boechout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Vremde-Dorp (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Vremde-Dorp in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Vremde-Dorp: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Vremde-Dorp helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Boechout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Vremde-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Vremde-Dorp.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Boechout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Vremde-Dorp. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Vremde-Dorp helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Boechout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vremde-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen572Aantal2023
Mannen544Aantal2023
0 tot 10 jaar126Aantal2023
10 tot 20 jaar143Aantal2023
20 tot 30 jaar111Aantal2023
30 tot 40 jaar131Aantal2023
40 tot 50 jaar154Aantal2023
50 tot 60 jaar152Aantal2023
60 tot 70 jaar142Aantal2023
70 tot 80 jaar107Aantal2023
80 tot 90 jaar42Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.122Aantal2023
0 tot 5 jaar50Aantal2023
5 tot 10 jaar76Aantal2023
10 tot 15 jaar71Aantal2023
15 tot 20 jaar72Aantal2023
20 tot 25 jaar56Aantal2023
25 tot 29 jaar55Aantal2023
30 tot 35 jaar57Aantal2023
35 tot 40 jaar74Aantal2023
40 tot 45 jaar84Aantal2023
45 tot 50 jaar70Aantal2023
50 tot 55 jaar69Aantal2023
55 tot 60 jaar83Aantal2023
60 tot 65 jaar87Aantal2023
65 tot 70 jaar55Aantal2023
70 tot 75 jaar72Aantal2023
75 tot 80 jaar35Aantal2023
80 tot 85 jaar27Aantal2023
85 tot 90 jaar15Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de buurt Vremde-Dorp.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Vremde-Dorp.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden12Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,59Aantal2022
Gevulde handelspanden11Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,53Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,65Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Vremde-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens453Aantal2023
Huishoudens 1 persoon112Aantal2023
Huishoudens 2 personen170Aantal2023
Huishoudens 3 personen66Aantal2023
Huishoudens 4 personen65Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen40Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften590Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€25.828.794Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.778Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.613Euro2019
Interkwartiel verschil39.088Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt124Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie37Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €18%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€28.543.574Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€25.282Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.073Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)24Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten15Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit43Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit19Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Vremde-Dorp.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11004B000Code2024
RegionaamVremde-DorpNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte41Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen554Aantal2024
Aantal inwoners1.122Aantal2023
Aantal huishoudens453Aantal2023
Aantal wagens606Aantal2022
Dichtheid adressen13,43Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners27,20Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,98Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,69Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Vremde-Dorp.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder44Aantal2023
Alleenwonend112Aantal2023
Andere persoon6Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)188Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen220Aantal2023
Inwonende andere persoon13Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder73Aantal2023
Kind bij gehuwd paar183Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar97Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)110Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen70Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Vremde-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2019
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Vremde-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders102Aantal2023
Eigenaars351Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Vremde-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden480Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194540Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197065Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000192Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201084Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202047Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20216Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190044Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen339Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen141Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie478Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Vremde-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Vremde-Dorp

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vremde-Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Boechout. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berkenlaan1 - 92531
Berthoutstraat11 - 72531
Boechoutveldweg1 - 8A2531
Boomkensstraat1 - 92531
Broechemsesteenweg12531

Toon alle 21 rijen met adressen...