Statistieken Buurt Broechemse Steenweg

Aantal inwoners per jaar in de buurt Broechemse Steenweg
(uitzonderlijk grote stijging van 123% naar 554 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Broechemse Steenweg is met 306 personen toegenomen van 248 personen in 1990 tot 554 personen in 2022 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 123%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 10 personen (2,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Vremde met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Broechemse Steenweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Vremde met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Vremde-Dorp, 2: buurt Broechemse Steenweg, 3: buurt Nieuwe Wijk Boechout, 4: buurt Toeffelhoek, 5: buurt Bloemenhof-Vremdermolen, 6: buurt Achterste Hoeven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Broechemse Steenweg voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Broechemse Steenweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Broechemse Steenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Broechemse Steenweg. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Broechemse Steenweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€54.289)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Broechemse Steenweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Broechemse Steenweg was €54.289. Er waren 285 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Broechemse Steenweg was €15.472.236.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Broechemse Steenweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Boechout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Broechemse Steenweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Broechemse Steenweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Broechemse Steenweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Broechemse Steenweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Boechout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Broechemse Steenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Broechemse Steenweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Boechout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Broechemse Steenweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Broechemse Steenweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Boechout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen275Aantal2022
Mannen279Aantal2022
0 tot 10 jaar33Aantal2022
10 tot 20 jaar96Aantal2022
20 tot 30 jaar77Aantal2022
30 tot 40 jaar29Aantal2022
40 tot 50 jaar85Aantal2022
50 tot 60 jaar113Aantal2022
60 tot 70 jaar77Aantal2022
70 tot 80 jaar34Aantal2022
80 tot 90 jaar6Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Broechemse Steenweg.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.346Aantal2023
Gescheiden*1.168Aantal2023
Ongehuwd*6.530Aantal2023
Verweduwd*762Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Boechout getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Broechemse Steenweg helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften285Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€15.472.236Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€54.289Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€35.917Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Broechemse Steenweg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.957Aantal2023
Vreemdelingen*849Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Boechout getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Broechemse Steenweg helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11004B010Code2023
RegionaamBroechemse SteenwegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte35Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen210Aantal2023
Aantal inwoners554Aantal2022
Aantal huishoudens185Aantal2021
Aantal wagens340Aantal2021
Dichtheid adressen5,98Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners15,78Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens5,27Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens9,68Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Broechemse Steenweg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Broechemse Steenweg.

Adressen in de buurt Broechemse Steenweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Broechemse Steenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Boechout.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Baroniestraat1 - 92531
Beemdweg12 - 82531
Berthoutstraat113 - 902531
Boomkensstraat12 - 202531
Broechemsesteenweg11 - 992531
Marcel De Ridderstraat1 - 92531
Smeendijk1 - 7A2531
Speelhofweg11 - 92531
Veldloopstraat1 - 92531
Withofstraat1 - 92531