Statistieken Buurt Boekenberg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boekenberg in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boekenberg in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Boekenberg
(toename van 2,0% naar 3.213 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Boekenberg is met 63 inwoners toegenomen van 3.150 inwoners in 1990 tot 3.213 inwoners in 2023 (dat is een toename van 2,0%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2 inwoner (0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boekenberg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Boekenberg, 2: buurt Drakenhof, 3: buurt Boekenberglei, 4: buurt Eksterlaar, 5: buurt Boterlaar-Silsburg, 6: buurt Vliegveld Antwerpen, 7: buurt Boekenbergpark.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boekenberg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boekenberg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boekenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boekenberg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boekenberg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.332)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boekenberg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boekenberg was €36.332. Er waren 1.844 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boekenberg was €66.996.908.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boekenberg in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boekenberg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boekenberg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boekenberg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boekenberg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boekenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boekenberg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Boekenberg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boekenberg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Boekenberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.663Aantal2023
Mannen1.560Aantal2023
0 tot 10 jaar451Aantal2023
10 tot 20 jaar325Aantal2023
20 tot 30 jaar337Aantal2023
30 tot 40 jaar531Aantal2023
40 tot 50 jaar404Aantal2023
50 tot 60 jaar348Aantal2023
60 tot 70 jaar355Aantal2023
70 tot 80 jaar245Aantal2023
80 tot 90 jaar177Aantal2023
90 jaar en ouder50Aantal2023
Aantal inwoners3.213Aantal2023
0 tot 5 jaar250Aantal2023
5 tot 10 jaar201Aantal2023
10 tot 15 jaar183Aantal2023
15 tot 20 jaar142Aantal2023
20 tot 25 jaar133Aantal2023
25 tot 29 jaar204Aantal2023
30 tot 35 jaar264Aantal2023
35 tot 40 jaar267Aantal2023
40 tot 45 jaar222Aantal2023
45 tot 50 jaar182Aantal2023
50 tot 55 jaar179Aantal2023
55 tot 60 jaar169Aantal2023
60 tot 65 jaar176Aantal2023
65 tot 70 jaar179Aantal2023
70 tot 75 jaar138Aantal2023
75 tot 80 jaar107Aantal2023
80 tot 85 jaar95Aantal2023
85 tot 90 jaar82Aantal2023
90 tot 95 jaar39Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Boekenberg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boekenberg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden18Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners5,32Aantal2022
Gevulde handelspanden18Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,94Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,88Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Boekenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.511Aantal2023
Huishoudens 1 persoon632Aantal2023
Huishoudens 2 personen437Aantal2023
Huishoudens 3 personen188Aantal2023
Huishoudens 4 personen159Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen95Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.844Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€66.996.908Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.332Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.824Euro2019
Interkwartiel verschil25.466Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt92Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie19Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€67.349.215Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.086Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.709Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)311Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)84%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten53Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit514Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit203Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boekenberg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002R401Code2024
RegionaamBoekenbergNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte34Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.115Aantal2024
Aantal inwoners3.213Aantal2023
Aantal huishoudens1.511Aantal2023
Aantal wagens1.250Aantal2022
Dichtheid adressen61,31Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners93,13Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens43,80Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens36,23Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Boekenberg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder123Aantal2023
Alleenwonend632Aantal2023
Andere persoon47Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)508Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen504Aantal2023
Inwonende andere persoon49Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder187Aantal2023
Kind bij gehuwd paar502Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar209Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)248Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen210Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Boekenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties16Aantal2020
Huizen-Transacties18Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties18Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25€154.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€270.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€270.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€175.900Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€302.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€302.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€206.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€355.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€355.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Boekenberg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders658Aantal2023
Eigenaars853Aantal2023
% Huurders44%Percentage2023
% Eigenaars56%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Boekenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.725Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945520Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970832Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000211Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020136Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen645Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.080Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.713Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie12Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Boekenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Boekenberg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boekenberg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Adelbert Kennisplein1 - 92100
Boekenberglei1 - 992100
Charles Philipslaan1 - 82100
Dascottelei10 - 82100
Drakenhoflaan101 - 992100

Toon alle 20 rijen met adressen...