Statistieken Buurt Drakenhof

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Drakenhof in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Drakenhof in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Drakenhof
(afname van 2,54% naar 2.421 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Drakenhof is met 63 personen gedaald van 2.484 personen in 1990 tot 2.421 personen in 2023 (dat is een afname van 2,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -2 persoon (-0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Drakenhof: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Boekenberg, 2: buurt Drakenhof, 3: buurt Boekenberglei, 4: buurt Eksterlaar, 5: buurt Boterlaar-Silsburg, 6: buurt Vliegveld Antwerpen, 7: buurt Boekenbergpark.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Drakenhof voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Drakenhof ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Drakenhof

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Drakenhof. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Drakenhof: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.081)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Drakenhof. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Drakenhof was €37.081. Er waren 1.356 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Drakenhof was €50.281.741.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Drakenhof in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Drakenhof (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Drakenhof in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Drakenhof: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Drakenhof helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Drakenhof

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Drakenhof.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Drakenhof. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Drakenhof helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Drakenhof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.251Aantal2023
Mannen1.172Aantal2023
0 tot 10 jaar293Aantal2023
10 tot 20 jaar256Aantal2023
20 tot 30 jaar203Aantal2023
30 tot 40 jaar331Aantal2023
40 tot 50 jaar324Aantal2023
50 tot 60 jaar275Aantal2023
60 tot 70 jaar309Aantal2023
70 tot 80 jaar293Aantal2023
80 tot 90 jaar127Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners2.421Aantal2023
0 tot 5 jaar140Aantal2023
5 tot 10 jaar153Aantal2023
10 tot 15 jaar136Aantal2023
15 tot 20 jaar120Aantal2023
20 tot 25 jaar103Aantal2023
25 tot 29 jaar100Aantal2023
30 tot 35 jaar173Aantal2023
35 tot 40 jaar158Aantal2023
40 tot 45 jaar170Aantal2023
45 tot 50 jaar154Aantal2023
50 tot 55 jaar138Aantal2023
55 tot 60 jaar137Aantal2023
60 tot 65 jaar181Aantal2023
65 tot 70 jaar128Aantal2023
70 tot 75 jaar152Aantal2023
75 tot 80 jaar141Aantal2023
80 tot 85 jaar86Aantal2023
85 tot 90 jaar41Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Drakenhof. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Drakenhof.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners2,85Aantal2022
Gevulde handelspanden7Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,22Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,22Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Drakenhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.048Aantal2023
Huishoudens 1 persoon329Aantal2023
Huishoudens 2 personen378Aantal2023
Huishoudens 3 personen134Aantal2023
Huishoudens 4 personen150Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen57Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.356Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€50.281.741Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.081Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.930Euro2019
Interkwartiel verschil29.383Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt98Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie22Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2017
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2017
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2017
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2017
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2017
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2017
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2017
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2017
% inkomens >75.000 €7%Percentage2017
Totaal netto belastbaar inkomen€47.641.785Euro2017
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.359Euro2017
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.211Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)145Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit212Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit67Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Drakenhof.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002R41-Code2024
RegionaamDrakenhofNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte50Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.544Aantal2024
Aantal inwoners2.421Aantal2023
Aantal huishoudens1.048Aantal2023
Aantal wagens1.114Aantal2022
Dichtheid adressen30,62Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners48,02Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens20,79Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens22,09Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Drakenhof.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder92Aantal2023
Alleenwonend329Aantal2023
Andere persoon22Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)394Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen488Aantal2023
Inwonende andere persoon38Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder138Aantal2023
Kind bij gehuwd paar366Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar181Aantal2023
Lid van collectief huishouden23Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)208Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen144Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Drakenhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties15Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2013
Appartementen-Prijs percentiel 25€168.000Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 25€250.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€250.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€200.000Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 50€281.250Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€281.250Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€235.000Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 75€328.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€328.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Drakenhof.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders258Aantal2023
Eigenaars783Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Drakenhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.197Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945176Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970327Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000590Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202080Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen666Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen531Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.195Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Drakenhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Drakenhof

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Drakenhof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Aimé De Graevestraat1 - 82100
August Van Putlei140 - 2192100
Boekenberglei219 - 2792100
Borsbeeksesteenweg1 - 992100
Drakenhoflaan100 - 962100

Toon alle 14 rijen met adressen...