Statistieken Buurt Boterlaar-Silsburg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boterlaar-Silsburg in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boterlaar-Silsburg in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Boterlaar-Silsburg
(zeer grote toename van 47% naar 2.918 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Boterlaar-Silsburg is met 939 personen gegroeid van 1.979 personen in 1990 tot 2.918 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 28 personen (1,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boterlaar-Silsburg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Boekenberg, 2: buurt Drakenhof, 3: buurt Boekenberglei, 4: buurt Eksterlaar, 5: buurt Boterlaar-Silsburg, 6: buurt Vliegveld Antwerpen, 7: buurt Boekenbergpark.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boterlaar-Silsburg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boterlaar-Silsburg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boterlaar-Silsburg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boterlaar-Silsburg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boterlaar-Silsburg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.706)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boterlaar-Silsburg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boterlaar-Silsburg was €28.706. Er waren 1.607 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boterlaar-Silsburg was €46.130.817.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boterlaar-Silsburg in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boterlaar-Silsburg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boterlaar-Silsburg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boterlaar-Silsburg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boterlaar-Silsburg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boterlaar-Silsburg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boterlaar-Silsburg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Boterlaar-Silsburg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boterlaar-Silsburg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Boterlaar-Silsburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.526Aantal2023
Mannen1.394Aantal2023
0 tot 10 jaar401Aantal2023
10 tot 20 jaar337Aantal2023
20 tot 30 jaar291Aantal2023
30 tot 40 jaar401Aantal2023
40 tot 50 jaar348Aantal2023
50 tot 60 jaar301Aantal2023
60 tot 70 jaar275Aantal2023
70 tot 80 jaar287Aantal2023
80 tot 90 jaar202Aantal2023
90 jaar en ouder77Aantal2023
Aantal inwoners2.918Aantal2023
0 tot 5 jaar218Aantal2023
5 tot 10 jaar183Aantal2023
10 tot 15 jaar172Aantal2023
15 tot 20 jaar165Aantal2023
20 tot 25 jaar119Aantal2023
25 tot 29 jaar172Aantal2023
30 tot 35 jaar219Aantal2023
35 tot 40 jaar182Aantal2023
40 tot 45 jaar175Aantal2023
45 tot 50 jaar173Aantal2023
50 tot 55 jaar156Aantal2023
55 tot 60 jaar145Aantal2023
60 tot 65 jaar144Aantal2023
65 tot 70 jaar131Aantal2023
70 tot 75 jaar129Aantal2023
75 tot 80 jaar158Aantal2023
80 tot 85 jaar111Aantal2023
85 tot 90 jaar91Aantal2023
90 tot 95 jaar54Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Boterlaar-Silsburg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boterlaar-Silsburg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden23Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,98Aantal2022
Gevulde handelspanden19Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,39Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,12Aantal2022
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Boterlaar-Silsburg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.253Aantal2023
Huishoudens 1 persoon523Aantal2023
Huishoudens 2 personen353Aantal2023
Huishoudens 3 personen127Aantal2023
Huishoudens 4 personen134Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen116Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.607Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€46.130.817Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.706Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.747Euro2019
Interkwartiel verschil20.058Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt84Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie27Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€50.040.245Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.369Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.350Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)302Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten58Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit570Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit268Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boterlaar-Silsburg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002R44-Code2024
RegionaamBoterlaar-SilsburgNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte56Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.940Aantal2024
Aantal inwoners2.918Aantal2023
Aantal huishoudens1.253Aantal2023
Aantal wagens1.012Aantal2022
Dichtheid adressen34,72Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners52,22Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens22,42Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens18,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Boterlaar-Silsburg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder94Aantal2023
Alleenwonend523Aantal2023
Andere persoon72Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)478Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen410Aantal2023
Inwonende andere persoon46Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder159Aantal2023
Kind bij gehuwd paar568Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar147Aantal2023
Lid van collectief huishouden95Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)166Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen162Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Boterlaar-Silsburg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties21Aantal2020
Huizen-Transacties16Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties16Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€145.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€200.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€200.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€165.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€229.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€229.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€201.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€291.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€291.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Boterlaar-Silsburg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders571Aantal2023
Eigenaars676Aantal2023
% Huurders46%Percentage2023
% Eigenaars54%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Boterlaar-Silsburg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.344Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945255Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970358Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000431Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201043Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020194Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202114Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190047Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen449Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen895Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.341Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Boterlaar-Silsburg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Boterlaar-Silsburg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boterlaar-Silsburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Boterlaarbaan254 - 5812100
Corbletstraat1 - 82100
Corneel Franckstraat1 - 982100
Dassastraat101 - 992100
Florent Pauwelslei12 - 82100

Toon alle 13 rijen met adressen...