Statistieken Buurt Buggenhout-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buggenhout-Centrum in de gemeente Buggenhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buggenhout-Centrum in de gemeente Buggenhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Buggenhout-Centrum
(grote groei van 18% naar 678 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Buggenhout-Centrum is met 103 personen gestegen van 575 personen in 1990 tot 678 personen in 2023 (dat is een grote groei van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 personen (0,53%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Buggenhout met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buggenhout-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Buggenhout met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Buggenhout-Centrum, 2: buurt Kasteelstraat Buggenhout, 3: buurt Bovendonkstraat, 4: buurt Hanestraat, 5: buurt Lentepark, 6: buurt Hoge Linde-Brandstraat, 7: buurt Bosstraat-Eikendreef, 8: buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Buggenhout-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buggenhout-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Buggenhout-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Buggenhout-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Buggenhout-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€25.841)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buggenhout-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buggenhout-Centrum was €25.841. Er waren 484 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Buggenhout-Centrum was €12.507.138.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Buggenhout-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Buggenhout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Buggenhout-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Buggenhout-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Buggenhout-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Buggenhout-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Buggenhout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Buggenhout-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Buggenhout-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Buggenhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Buggenhout-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Buggenhout-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Buggenhout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buggenhout-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen358Aantal2023
Mannen318Aantal2023
0 tot 10 jaar47Aantal2023
10 tot 20 jaar51Aantal2023
20 tot 30 jaar61Aantal2023
30 tot 40 jaar87Aantal2023
40 tot 50 jaar65Aantal2023
50 tot 60 jaar70Aantal2023
60 tot 70 jaar68Aantal2023
70 tot 80 jaar75Aantal2023
80 tot 90 jaar106Aantal2023
90 jaar en ouder46Aantal2023
Aantal inwoners678Aantal2023
0 tot 5 jaar20Aantal2023
5 tot 10 jaar27Aantal2023
10 tot 15 jaar28Aantal2023
15 tot 20 jaar23Aantal2023
20 tot 25 jaar33Aantal2023
25 tot 29 jaar28Aantal2023
30 tot 35 jaar37Aantal2023
35 tot 40 jaar50Aantal2023
40 tot 45 jaar35Aantal2023
45 tot 50 jaar30Aantal2023
50 tot 55 jaar31Aantal2023
55 tot 60 jaar39Aantal2023
60 tot 65 jaar39Aantal2023
65 tot 70 jaar29Aantal2023
70 tot 75 jaar28Aantal2023
75 tot 80 jaar47Aantal2023
80 tot 85 jaar60Aantal2023
85 tot 90 jaar46Aantal2023
90 tot 95 jaar35Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Buggenhout-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Buggenhout-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden49Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners86,75Aantal2022
Gevulde handelspanden46Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels15Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners14,20Aantal2022
Consumentgerichte diensten22Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners33,12Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Buggenhout-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens340Aantal2023
Huishoudens 1 persoon176Aantal2023
Huishoudens 2 personen101Aantal2023
Huishoudens 3 personen34Aantal2023
Huishoudens 4 personen22Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen7Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon52%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften484Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.507.138Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€25.841Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.193Euro2019
Interkwartiel verschil14.665Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt69Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie39Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €27%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €6%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2018
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2020
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€13.103.624Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.668Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit598Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)45Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten25Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit78Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit33Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Buggenhout-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42004A001Code2024
RegionaamBuggenhout-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte18Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.150Aantal2024
Aantal inwoners678Aantal2023
Aantal huishoudens340Aantal2023
Aantal wagens254Aantal2022
Dichtheid adressen62,57Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners36,89Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens18,50Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,82Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Buggenhout-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder30Aantal2023
Alleenwonend176Aantal2023
Andere persoon21Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)64Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen110Aantal2023
Inwonende andere persoon8Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder47Aantal2023
Kind bij gehuwd paar53Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar20Aantal2023
Lid van collectief huishouden71Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)28Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen48Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Buggenhout-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties9Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Buggenhout-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders198Aantal2023
Eigenaars142Aantal2023
% Huurders58%Percentage2023
% Eigenaars42%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Buggenhout-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden401Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194576Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970111Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201019Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202053Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190012Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen187Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen214Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie400Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Buggenhout-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Buggenhout-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buggenhout-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Buggenhout. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Dennendreef1 - 99255
Elzendreef1 - 99255
Groenlaan1 - 229255
Herfstpark1 - 89255
Jachtweg39255

Toon alle 20 rijen met adressen...