Statistieken Buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat

Aantal inwoners per jaar in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat
(stijging van 2,16% naar 284 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat is met 6 inwoners gegroeid van 278 inwoners in 1990 tot 284 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 2,16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 0 inwoners (0,12%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Buggenhout met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Buggenhout met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Buggenhout-Centrum, 2: buurt Kasteelstraat Buggenhout, 3: buurt Bovendonkstraat, 4: buurt Hanestraat, 5: buurt Lentepark, 6: buurt Hoge Linde-Brandstraat, 7: buurt Bosstraat-Eikendreef, 8: buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.454)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat was €41.454. Er waren 152 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat was €6.301.015.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Buggenhout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Buggenhout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Buggenhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Buggenhout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen150Aantal2022
Mannen133Aantal2022
0 tot 10 jaar20Aantal2022
10 tot 20 jaar33Aantal2022
20 tot 30 jaar42Aantal2022
30 tot 40 jaar12Aantal2022
40 tot 50 jaar33Aantal2022
50 tot 60 jaar45Aantal2022
60 tot 70 jaar55Aantal2022
70 tot 80 jaar30Aantal2022
80 tot 90 jaar11Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.922Aantal2023
Gescheiden*1.276Aantal2023
Ongehuwd*6.805Aantal2023
Verweduwd*884Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Buggenhout getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften152Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€6.301.015Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.454Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.599Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*14.228Aantal2023
Vreemdelingen*659Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Buggenhout getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42004A0PACode2023
RegionaamBuggenhoutbos-SpoorwegstraatNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte456Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen173Aantal2023
Aantal inwoners284Aantal2022
Aantal huishoudens110Aantal2021
Aantal wagens151Aantal2021
Dichtheid adressen0,38Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,62Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,24Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,33Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties2Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat.

Adressen in de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buggenhoutbos-Spoorwegstraat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Buggenhout.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Achter De Boskapel19255
Bareeldreef3 - 59255
Bosstraat1069255
Bouw1 - 99255
Branddreef10 - 99255

Toon alle 14 rijen met adressen...