Statistieken Buurt De Wip

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Wip in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Wip in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Wip
(uitzonderlijk grote groei van 78% naar 1.184 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt De Wip is met 519 personen gegroeid van 665 personen in 1990 tot 1.184 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 16 personen (1,82%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Halle met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Wip: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Halle met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Halle-Centrum Halle (Halle-Vilvoorde), 2: buurt Bascuul, 3: buurt Don Bosco Halle (Halle-Vilvoorde) (01), 4: buurt Stroppen, 5: buurt Windmoleken, 6: buurt De Wip, 7: buurt Alsput, 8: buurt Elbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Wip voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Wip ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Wip

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Wip. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Wip: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.239)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Wip. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Wip was €31.239. Er waren 673 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Wip was €21.023.530.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Wip in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Wip (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Wip in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Wip: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Wip helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Wip

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Wip.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Wip. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Wip helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Wip voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen615Aantal2023
Mannen575Aantal2023
0 tot 10 jaar117Aantal2023
10 tot 20 jaar106Aantal2023
20 tot 30 jaar164Aantal2023
30 tot 40 jaar165Aantal2023
40 tot 50 jaar130Aantal2023
50 tot 60 jaar119Aantal2023
60 tot 70 jaar153Aantal2023
70 tot 80 jaar162Aantal2023
80 tot 90 jaar67Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.184Aantal2023
0 tot 5 jaar55Aantal2023
5 tot 10 jaar62Aantal2023
10 tot 15 jaar43Aantal2023
15 tot 20 jaar63Aantal2023
20 tot 25 jaar71Aantal2023
25 tot 29 jaar93Aantal2023
30 tot 35 jaar93Aantal2023
35 tot 40 jaar72Aantal2023
40 tot 45 jaar72Aantal2023
45 tot 50 jaar58Aantal2023
50 tot 55 jaar55Aantal2023
55 tot 60 jaar64Aantal2023
60 tot 65 jaar83Aantal2023
65 tot 70 jaar70Aantal2023
70 tot 75 jaar96Aantal2023
75 tot 80 jaar66Aantal2023
80 tot 85 jaar38Aantal2023
85 tot 90 jaar29Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Wip. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Wip.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden41Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners35,22Aantal2022
Gevulde handelspanden39Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen8Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels19Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,30Aantal2022
Consumentgerichte diensten14Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners13,75Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Wip. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens586Aantal2023
Huishoudens 1 persoon266Aantal2023
Huishoudens 2 personen177Aantal2023
Huishoudens 3 personen67Aantal2023
Huishoudens 4 personen37Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen39Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon45%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften673Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€21.023.530Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.239Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.210Euro2019
Interkwartiel verschil18.394Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt70Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €31%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€23.565.841Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.690Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit968Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)148Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)81%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Aantal nationaliteiten35Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit222Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)19%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit74Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Wip.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23027A052Code2024
RegionaamDe WipNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte37Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen825Aantal2024
Aantal inwoners1.184Aantal2023
Aantal huishoudens586Aantal2023
Aantal wagens451Aantal2022
Dichtheid adressen22,37Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners32,10Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,89Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,23Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Wip.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder51Aantal2023
Alleenwonend266Aantal2023
Andere persoon39Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)160Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen208Aantal2023
Inwonende andere persoon29Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder83Aantal2023
Kind bij gehuwd paar156Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar49Aantal2023
Lid van collectief huishouden7Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)62Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen80Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Wip. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties10Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Wip.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders275Aantal2023
Eigenaars310Aantal2023
% Huurders47%Percentage2023
% Eigenaars53%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Wip. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden636Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945158Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970101Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200070Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201064Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020176Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202120Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190022Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen189Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen447Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie610Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Wip. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Wip

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Wip. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arkenvest1 - 91500
Basiliekstraat124 - 1361500
Bergensesteenweg100 - 991500
Bevrijdingsplein11500
Edingensesteenweg1 - 981500
Groebegrachtstraat10 - 81500
Louis Thevenetlaan1 - 91500
Mathilde Popeleu-erf11 - 91500
René Deboecklaan2 - 41500
Suikerkaai1 - 91500