Statistieken Buurt Halle-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Halle-Centrum in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Halle-Centrum in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Halle-Centrum
(zeer grote toename van 69% naar 2.692 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Halle-Centrum is met 1.099 personen gestegen van 1.593 personen in 1990 tot 2.692 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 33 personen (1,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Halle met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Halle-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Halle met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Halle-Centrum Halle (Halle-Vilvoorde), 2: buurt Bascuul, 3: buurt Don Bosco Halle (Halle-Vilvoorde) (01), 4: buurt Stroppen, 5: buurt Windmoleken, 6: buurt De Wip, 7: buurt Alsput, 8: buurt Elbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Halle-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Halle-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Halle-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Halle-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Halle-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.739)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Halle-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Halle-Centrum was €27.739. Er waren 1.608 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Halle-Centrum was €44.604.729.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Halle-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Halle-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Halle-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Halle-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Halle-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Halle-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Halle-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Halle-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Halle-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Halle-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.441Aantal2023
Mannen1.243Aantal2023
0 tot 10 jaar221Aantal2023
10 tot 20 jaar238Aantal2023
20 tot 30 jaar420Aantal2023
30 tot 40 jaar376Aantal2023
40 tot 50 jaar289Aantal2023
50 tot 60 jaar252Aantal2023
60 tot 70 jaar278Aantal2023
70 tot 80 jaar277Aantal2023
80 tot 90 jaar233Aantal2023
90 jaar en ouder100Aantal2023
Aantal inwoners2.692Aantal2023
0 tot 5 jaar112Aantal2023
5 tot 10 jaar109Aantal2023
10 tot 15 jaar125Aantal2023
15 tot 20 jaar113Aantal2023
20 tot 25 jaar143Aantal2023
25 tot 29 jaar277Aantal2023
30 tot 35 jaar213Aantal2023
35 tot 40 jaar163Aantal2023
40 tot 45 jaar152Aantal2023
45 tot 50 jaar137Aantal2023
50 tot 55 jaar124Aantal2023
55 tot 60 jaar128Aantal2023
60 tot 65 jaar150Aantal2023
65 tot 70 jaar128Aantal2023
70 tot 75 jaar129Aantal2023
75 tot 80 jaar148Aantal2023
80 tot 85 jaar118Aantal2023
85 tot 90 jaar115Aantal2023
90 tot 95 jaar86Aantal2023
95 jaar en ouder14Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Halle-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Halle-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden328Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners134,23Aantal2022
Gevulde handelspanden273Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen39Aantal2023
Winkels: periodieke goederen64Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen16Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels127Aantal2023
Horecazaken70Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners26,93Aantal2022
Consumentgerichte diensten76Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners33,05Aantal2022
Leegstaande handelspanden55Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Halle-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.442Aantal2023
Huishoudens 1 persoon769Aantal2023
Huishoudens 2 personen388Aantal2023
Huishoudens 3 personen150Aantal2023
Huishoudens 4 personen86Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen49Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon53%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.608Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€44.604.729Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.739Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.653Euro2019
Interkwartiel verschil16.278Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt72Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €20%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €31%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 2%Percentage2021
% inkomens >75.000 €3%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€48.649.374Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.633Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.280Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)223Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)85%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten53Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit404Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit181Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Halle-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23027A00-Code2024
RegionaamHalle-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte35Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.533Aantal2024
Aantal inwoners2.692Aantal2023
Aantal huishoudens1.442Aantal2023
Aantal wagens839Aantal2022
Dichtheid adressen71,79Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners76,29Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens40,87Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens23,78Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Halle-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder137Aantal2023
Alleenwonend769Aantal2023
Andere persoon96Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)244Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen364Aantal2023
Inwonende andere persoon37Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder221Aantal2023
Kind bij gehuwd paar205Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar144Aantal2023
Lid van collectief huishouden85Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)158Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen224Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Halle-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties26Aantal2020
Huizen-Transacties15Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€182.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€115.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€115.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€237.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€193.250Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€193.250Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€295.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€243.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€243.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Halle-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders983Aantal2023
Eigenaars459Aantal2023
% Huurders68%Percentage2023
% Eigenaars32%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Halle-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.713Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945412Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970164Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000412Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020103Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202182Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900389Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen546Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.167Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.668Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie45Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Halle-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Halle-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Halle-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arkenvest10 - 61500
Auguste Demaeghtlaan1 - 991500
Baron Jacquesstraat1 - 91500
Basiliekstraat1 - 991500
Beestenmarkt1 - 91500

Toon alle 48 rijen met adressen...