Statistieken Buurt Hooglede-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hooglede-Centrum in de gemeente Hooglede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hooglede-Centrum in de gemeente Hooglede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Hooglede-Centrum
(grote toename van 15% naar 1.826 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Hooglede-Centrum is met 232 personen toegenomen van 1.594 personen in 1990 tot 1.826 personen in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 7 personen (0,43%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Hooglede met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hooglede-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Hooglede met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hooglede-Centrum, 2: buurt Koningshoek Hooglede, 3: buurt Hooglede-Centrum-West, 4: buurt Rodenbachkwartier Hooglede, 5: buurt Hooglede-Verspreide Bewoning, 6: buurt Sleihage Hooglede, 7: buurt Sint-Jozef-Geite, 8: buurt Lokkedijze, 9: buurt Hazewind-Volmerbeke.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hooglede-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hooglede-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hooglede-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hooglede-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hooglede-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.816)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hooglede-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hooglede-Centrum was €35.816. Er waren 980 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Hooglede-Centrum was €35.099.715.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Hooglede-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hooglede waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hooglede-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hooglede-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hooglede-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hooglede-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hooglede getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hooglede-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hooglede-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hooglede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Hooglede-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hooglede-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hooglede getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hooglede-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen913Aantal2023
Mannen919Aantal2023
0 tot 10 jaar204Aantal2023
10 tot 20 jaar217Aantal2023
20 tot 30 jaar194Aantal2023
30 tot 40 jaar242Aantal2023
40 tot 50 jaar254Aantal2023
50 tot 60 jaar220Aantal2023
60 tot 70 jaar209Aantal2023
70 tot 80 jaar168Aantal2023
80 tot 90 jaar111Aantal2023
90 jaar en ouder12Aantal2023
Aantal inwoners1.826Aantal2023
0 tot 5 jaar89Aantal2023
5 tot 10 jaar115Aantal2023
10 tot 15 jaar121Aantal2023
15 tot 20 jaar96Aantal2023
20 tot 25 jaar92Aantal2023
25 tot 29 jaar102Aantal2023
30 tot 35 jaar117Aantal2023
35 tot 40 jaar125Aantal2023
40 tot 45 jaar126Aantal2023
45 tot 50 jaar128Aantal2023
50 tot 55 jaar114Aantal2023
55 tot 60 jaar106Aantal2023
60 tot 65 jaar113Aantal2023
65 tot 70 jaar96Aantal2023
70 tot 75 jaar85Aantal2023
75 tot 80 jaar83Aantal2023
80 tot 85 jaar62Aantal2023
85 tot 90 jaar49Aantal2023
90 tot 95 jaar12Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Hooglede-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hooglede-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden50Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners27,75Aantal2022
Gevulde handelspanden41Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels15Aantal2023
Horecazaken8Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,90Aantal2022
Consumentgerichte diensten18Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners9,79Aantal2022
Leegstaande handelspanden9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Hooglede-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens797Aantal2023
Huishoudens 1 persoon262Aantal2023
Huishoudens 2 personen276Aantal2023
Huishoudens 3 personen82Aantal2023
Huishoudens 4 personen132Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen45Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften980Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€35.099.715Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.816Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.414Euro2019
Interkwartiel verschil30.364Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt107Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie32Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€37.487.468Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.541Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.681Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)110Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten28Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit151Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit41Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hooglede-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36006A001Code2024
RegionaamHooglede-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte77Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.025Aantal2024
Aantal inwoners1.826Aantal2023
Aantal huishoudens797Aantal2023
Aantal wagens918Aantal2022
Dichtheid adressen13,28Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners23,66Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,33Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,90Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Hooglede-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder45Aantal2023
Alleenwonend262Aantal2023
Andere persoon64Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)320Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen398Aantal2023
Inwonende andere persoon18Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder64Aantal2023
Kind bij gehuwd paar316Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar121Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)132Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen92Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Hooglede-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€130.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€124.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€220.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€219.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€260.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€240.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Hooglede-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders242Aantal2023
Eigenaars555Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Hooglede-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden865Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945187Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970173Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000239Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020176Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190058Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen681Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen184Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie859Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Hooglede-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Hooglede-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hooglede-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hooglede. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Adelson Vermanderstraat38830
Azaleastraat1 - 28830
Bakkerijstraat1 - 98830
Beverenstraat10 - 98830
Bruggestraat1 - 99A8830

Toon alle 32 rijen met adressen...