Statistieken Buurt Lille-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Lille-Centrum in de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Lille-Centrum in de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Lille-Centrum
(zeer grote groei van 37% naar 1.506 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Lille-Centrum is met 409 inwoners gestegen van 1.097 inwoners in 1990 tot 1.506 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 inwoners (1,00%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lille met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lille-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lille met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lille-Centrum, 2: buurt De Borze, 3: buurt Beek Lille, 4: buurt Moleneind, 5: buurt De Schrans ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Lille met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lille-Centrum, 2: buurt De Borze, 3: buurt Beek Lille, 4: buurt Moleneind, 5: buurt De Schrans, 6: buurt Achterstenhoek, 7: buurt Lille-Verspreide Bewoning, 8: buurt Heieind, 9: buurt Broekzijde, 10: buurt Galgenberg Lille, 11: buurt Houtzijde ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Lille-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Lille-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Lille-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Lille-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Lille-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.327)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Lille-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Lille-Centrum was €31.327. Er waren 868 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Lille-Centrum was €27.192.125.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 28 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Lille-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lille waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Lille-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Lille-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Lille-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Lille-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lille getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Lille-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Lille-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Lille-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Lille-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lille getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lille-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen713Aantal2023
Mannen700Aantal2023
0 tot 10 jaar135Aantal2023
10 tot 20 jaar164Aantal2023
20 tot 30 jaar164Aantal2023
30 tot 40 jaar182Aantal2023
40 tot 50 jaar175Aantal2023
50 tot 60 jaar198Aantal2023
60 tot 70 jaar172Aantal2023
70 tot 80 jaar138Aantal2023
80 tot 90 jaar69Aantal2023
90 jaar en ouder14Aantal2023
Aantal inwoners1.506Aantal2023
0 tot 5 jaar59Aantal2023
5 tot 10 jaar76Aantal2023
10 tot 15 jaar90Aantal2023
15 tot 20 jaar74Aantal2023
20 tot 25 jaar64Aantal2023
25 tot 29 jaar100Aantal2023
30 tot 35 jaar92Aantal2023
35 tot 40 jaar90Aantal2023
40 tot 45 jaar94Aantal2023
45 tot 50 jaar81Aantal2023
50 tot 55 jaar94Aantal2023
55 tot 60 jaar104Aantal2023
60 tot 65 jaar100Aantal2023
65 tot 70 jaar72Aantal2023
70 tot 75 jaar79Aantal2023
75 tot 80 jaar59Aantal2023
80 tot 85 jaar35Aantal2023
85 tot 90 jaar34Aantal2023
90 tot 95 jaar14Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de buurt Lille-Centrum.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Lille-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden53Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners37,29Aantal2022
Gevulde handelspanden48Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen9Aantal2023
Winkels: periodieke goederen6Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels15Aantal2023
Horecazaken15Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners9,49Aantal2022
Consumentgerichte diensten18Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners12,88Aantal2022
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Lille-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens611Aantal2023
Huishoudens 1 persoon187Aantal2023
Huishoudens 2 personen233Aantal2023
Huishoudens 3 personen75Aantal2023
Huishoudens 4 personen81Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen35Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften868Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€27.192.125Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.327Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.503Euro2019
Interkwartiel verschil23.447Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt100Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie38Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€30.171.908Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.753Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.305Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)57Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten18Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit108Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit51Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Lille-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13019A00-Code2024
RegionaamLille-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte76Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen897Aantal2024
Aantal inwoners1.506Aantal2023
Aantal huishoudens611Aantal2023
Aantal wagens678Aantal2022
Dichtheid adressen11,76Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners19,75Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,01Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,89Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Lille-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder39Aantal2023
Alleenwonend187Aantal2023
Andere persoon38Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)222Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen312Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder64Aantal2023
Kind bij gehuwd paar218Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar89Aantal2023
Lid van collectief huishouden5Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)98Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen116Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Lille-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties20Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€265.350Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€316.675Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€397.250Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Lille-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders215Aantal2023
Eigenaars397Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Lille-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden681Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194567Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000164Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010102Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020107Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190026Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen466Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen215Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie680Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Lille-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Lille-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Lille-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lille. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Akkerstraat10 - 92275
Berg1 - 92275
Boskant10 - 82275
Boskapelstraat1 - 72275
De Dijken1 - 92275

Toon alle 26 rijen met adressen...