Statistieken Deelgemeente Sint-Gillis

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Sint-Gillis
(kleine stijging van 0,75% naar 48.770 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Sint-Gillis is met 365 personen gestegen van 48.405 personen in 2011 tot 48.770 personen in 2022 (dat is een kleine stijging van 0,75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 33 personen (0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Sint-Gillis met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Sint-Gillis: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Sint-Gillis met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gemeentehuis Sint-Gillis, 2: buurt Spanjestraat, 3: buurt Capouilletstraat, 4: buurt Amazonestraat, 5: buurt Gevangenis ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Sint-Gillis met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gemeentehuis Sint-Gillis, 2: buurt Spanjestraat, 3: buurt Capouilletstraat, 4: buurt Amazonestraat, 5: buurt Gevangenis, 6: buurt Faiderstraat, 7: buurt Voorplein Sint-Gillis (01), 8: buurt Voorplein Sint-Gillis (02), 9: buurt Parmastraat, 10: buurt Willem Tell-Zuid, 11: buurt Dethystraat, 12: buurt Metaalstraat, 13: buurt Engelandstraat, 14: buurt Fontainas, 15: buurt Regien, 16: buurt Koningslaan, 17: buurt Bethlehemplein, 18: buurt Denemarkenstraat, 19: buurt Zuidstation, 20: buurt Barreel Sint-Gillis, 21: buurt Villalaan, 22: buurt Crickxstraat, 23: buurt Guldenvlieslaan, 24: buurt Schotlandstraat, 25: buurt Jamar, 26: buurt Frankrijkstraat ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Sint-Gillis voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Sint-Gillis ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Sint-Gillis

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Sint-Gillis. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Sint-Gillis: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€25.157)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Sint-Gillis. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Sint-Gillis was €25.157. Er waren 28.010 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Sint-Gillis was €704.649.012.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Sint-Gillis in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Gillis waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Sint-Gillis (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Sint-Gillis in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Sint-Gillis: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Sint-Gillis helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Gillis getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Sint-Gillis

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Sint-Gillis. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de deelgemeente Sint-Gillis helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Sint-Gillis getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Gillis

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Sint-Gillis. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Sint-Gillis helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Gillis getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*24.566Aantal2023
Mannen*24.757Aantal2023
0 tot 10 jaar*4.826Aantal2023
10 tot 20 jaar*4.621Aantal2023
20 tot 30 jaar*8.985Aantal2023
30 tot 40 jaar*10.196Aantal2023
40 tot 50 jaar*7.553Aantal2023
50 tot 60 jaar*6.052Aantal2023
60 tot 70 jaar*3.896Aantal2023
70 tot 80 jaar*2.111Aantal2023
80 tot 90 jaar*877Aantal2023
90 jaar en ouder*206Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Sint-Gillis getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de deelgemeente Sint-Gillis helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*10.536Aantal2023
Gescheiden*3.621Aantal2023
Ongehuwd*33.952Aantal2023
Verweduwd*1.214Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Sint-Gillis getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Sint-Gillis helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften28.010Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€704.649.012Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€25.157Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€18.285Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Sint-Gillis.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*24.653Aantal2023
Vreemdelingen*24.670Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Sint-Gillis getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Sint-Gillis helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21013ACode2023
RegionaamSint-GillisNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte253Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen29.928Aantal2023
Aantal inwoners48.770Aantal2022
Aantal huishoudens25.741Aantal2021
Aantal wagens8.982Aantal2021
Dichtheid adressen118,11Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners192,47Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens101,59Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens35,45Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Sint-Gillis.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties284Aantal2020
Huizen-Transacties24Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties24Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25€52.908Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€71.426Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€124.950Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Sint-Gillis.