Statistieken Buurt Klein Westende

Aantal inwoners per jaar in de buurt Klein Westende
(afname van 2,87% naar 541 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Klein Westende is met 16 personen afgenomen van 557 personen in 1990 tot 541 personen in 2022 (dat is een afname van 2,87%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -0 personen (-0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Klein Westende: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Westende-Centrum, 2: buurt Schuddebeurze, 3: buurt Bamburg-Veld, 4: buurt Klein Westende, 5: buurt Strandjutterswijk, 6: buurt Boterdijk, 7: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-N., 8: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-Z..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Klein Westende voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Klein Westende ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Klein Westende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Klein Westende. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Klein Westende: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.970)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Klein Westende. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Klein Westende was €33.970. Er waren 295 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Klein Westende was €10.021.132.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 41 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Klein Westende in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Middelkerke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Klein Westende (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Klein Westende in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Klein Westende: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Klein Westende helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Middelkerke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Klein Westende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Klein Westende.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Klein Westende. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Klein Westende helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Middelkerke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen282Aantal2022
Mannen261Aantal2022
0 tot 10 jaar39Aantal2022
10 tot 20 jaar60Aantal2022
20 tot 30 jaar55Aantal2022
30 tot 40 jaar57Aantal2022
40 tot 50 jaar68Aantal2022
50 tot 60 jaar75Aantal2022
60 tot 70 jaar79Aantal2022
70 tot 80 jaar84Aantal2022
80 tot 90 jaar21Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Klein Westende.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*8.128Aantal2023
Gescheiden*2.821Aantal2023
Ongehuwd*6.941Aantal2023
Verweduwd*1.865Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Middelkerke getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Klein Westende helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften295Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.021.132Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.970Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.387Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Klein Westende.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*18.965Aantal2023
Vreemdelingen*790Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Middelkerke getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Klein Westende helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35011H11-Code2023
RegionaamKlein WestendeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen699Aantal2023
Aantal inwoners541Aantal2022
Aantal huishoudens241Aantal2021
Aantal wagens271Aantal2021
Dichtheid adressen22,83Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,67Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens7,87Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens8,85Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Klein Westende.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€140.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€160.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€190.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Klein Westende.

Adressen in de buurt Klein Westende

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Klein Westende. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Middelkerke.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bamburgstraat115A - 918434
Baronstraat1 - 88434
Bassevillestraat1 - 978434
Beukenstraat1A - 58434
Brempad3 - 58434
Joseph Matthieulaan16 - 518434
Lombardsijdelaan100 - 998434
Steenstraat2_1 - 868434
Zeelaan14 - 88434