Statistieken Buurt Bamburg-Veld

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bamburg-Veld in de gemeente Middelkerke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bamburg-Veld in de gemeente Middelkerke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bamburg-Veld
(daling van 24% naar 109 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bamburg-Veld is met 34 inwoners gedaald van 143 inwoners in 1990 tot 109 inwoners in 2023 (dat is een daling van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -1 inwoner (-0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bamburg-Veld: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Westende-Centrum, 2: buurt Schuddebeurze, 3: buurt Bamburg-Veld, 4: buurt Klein Westende, 5: buurt Strandjutterswijk, 6: buurt Boterdijk, 7: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-N., 8: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-Z..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bamburg-Veld voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bamburg-Veld ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bamburg-Veld

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bamburg-Veld. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bamburg-Veld: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.464)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bamburg-Veld. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bamburg-Veld was €27.464. Er waren 62 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bamburg-Veld was €1.702.794.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 41 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bamburg-Veld in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Middelkerke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bamburg-Veld (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bamburg-Veld in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bamburg-Veld: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bamburg-Veld helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Middelkerke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bamburg-Veld

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bamburg-Veld.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bamburg-Veld. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bamburg-Veld helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Middelkerke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bamburg-Veld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen55Aantal2023
Mannen56Aantal2023
0 tot 10 jaar12Aantal2023
10 tot 20 jaar10Aantal2023
20 tot 30 jaar5Aantal2023
30 tot 40 jaar6Aantal2023
40 tot 50 jaar12Aantal2023
50 tot 60 jaar14Aantal2023
60 tot 70 jaar22Aantal2023
70 tot 80 jaar15Aantal2023
80 tot 90 jaar0Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners109Aantal2023
0 tot 5 jaar5Aantal2023
5 tot 10 jaar7Aantal2023
10 tot 15 jaar5Aantal2023
15 tot 20 jaar5Aantal2023
20 tot 25 jaar5Aantal2023
25 tot 29 jaar0Aantal2023
30 tot 35 jaar6Aantal2023
35 tot 40 jaar0Aantal2023
40 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 50 jaar7Aantal2023
50 tot 55 jaar0Aantal2023
55 tot 60 jaar14Aantal2023
60 tot 65 jaar10Aantal2023
65 tot 70 jaar12Aantal2023
70 tot 75 jaar7Aantal2023
75 tot 80 jaar8Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bamburg-Veld. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bamburg-Veld.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,42Aantal2022
Gevulde handelspanden1Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten0Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bamburg-Veld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens43Aantal2023
Huishoudens 1 persoon11Aantal2023
Huishoudens 2 personen20Aantal2023
Huishoudens 3 personen6Aantal2023
Huishoudens 4 personen0Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen6Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen44%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen0%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen13%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften62Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.702.794Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.464Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.578Euro2019
Interkwartiel verschil16.908Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt72Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €geen dataPercentage
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €geen dataPercentage
% inkomens 20.001 - 30.000 €geen dataPercentage
% inkomens 30.001 - 40.000 €geen dataPercentage
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2019
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€1.960.842Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.414Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit111Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)100%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten1Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bamburg-Veld.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35011H091Code2024
RegionaamBamburg-VeldNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte466Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen256Aantal2024
Aantal inwoners109Aantal2023
Aantal huishoudens43Aantal2023
Aantal wagens51Aantal2022
Dichtheid adressen0,55Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners0,23Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,09Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bamburg-Veld.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder7Aantal2023
Alleenwonend11Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)14Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen28Aantal2023
Inwonende andere persoon12Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder9Aantal2023
Kind bij gehuwd paar10Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar8Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)6Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bamburg-Veld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2015
Huizen-Transacties14Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bamburg-Veld.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders12Aantal2023
Eigenaars35Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bamburg-Veld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden264Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194517Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197010Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000170Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201048Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190017Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen50Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen214Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie262Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bamburg-Veld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bamburg-Veld

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bamburg-Veld. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Middelkerke. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bamburgstraat110 - 1678434
Duinenweg539_119 - 539_1218430
Heidestraat120 - 1228434
Het Veld12A - 50D8434
Hofstraat143 - 1538434

Toon alle 12 rijen met adressen...