Statistieken Buurt Westende-Centrum

Aantal inwoners per jaar in de buurt Westende-Centrum
(uitzonderlijk grote toename van 77% naar 1.739 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Westende-Centrum is met 755 inwoners toegenomen van 984 inwoners in 1990 tot 1.739 inwoners in 2022 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 77%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 24 inwoners (2,00%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Westende-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Westende met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Westende-Centrum, 2: buurt Schuddebeurze, 3: buurt Bamburg-Veld, 4: buurt Klein Westende, 5: buurt Strandjutterswijk, 6: buurt Boterdijk, 7: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-N., 8: buurt Westende-Bad-H.Jasparlaan-Z..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Westende-Centrum voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Westende-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Westende-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Westende-Centrum. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Westende-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.200)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Westende-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Westende-Centrum was €31.200. Er waren 1.101 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Westende-Centrum was €34.351.144.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 41 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Westende-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Middelkerke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Westende-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Westende-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Westende-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Westende-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Middelkerke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Westende-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Westende-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Westende-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Westende-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Middelkerke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen885Aantal2022
Mannen858Aantal2022
0 tot 10 jaar109Aantal2022
10 tot 20 jaar114Aantal2022
20 tot 30 jaar148Aantal2022
30 tot 40 jaar143Aantal2022
40 tot 50 jaar159Aantal2022
50 tot 60 jaar254Aantal2022
60 tot 70 jaar350Aantal2022
70 tot 80 jaar339Aantal2022
80 tot 90 jaar112Aantal2022
90 jaar en ouder12Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Westende-Centrum.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*8.128Aantal2023
Gescheiden*2.821Aantal2023
Ongehuwd*6.941Aantal2023
Verweduwd*1.865Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Middelkerke getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Westende-Centrum helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.101Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€34.351.144Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.200Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.436Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Westende-Centrum.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*18.965Aantal2023
Vreemdelingen*790Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Middelkerke getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Westende-Centrum helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35011H00-Code2023
RegionaamWestende-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte79Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen2.059Aantal2023
Aantal inwoners1.739Aantal2022
Aantal huishoudens895Aantal2021
Aantal wagens896Aantal2021
Dichtheid adressen26,08Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners22,02Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens11,34Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens11,35Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Westende-Centrum.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties16Aantal2020
Huizen-Transacties21Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties12Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties9Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€142.500Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€132.250Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€119.995Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€200.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€187.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€165.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€235.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€292.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€230.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Westende-Centrum.

Adressen in de buurt Westende-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Westende-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Middelkerke.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arthur Meynneplein1 - 98434
Bassevillestraat100_1 - 80_98434
Doornstraat2 - 408434
Duinenlaan10 - 88434
Essex Scottishlaan1 - 908434

Toon alle 26 rijen met adressen...