Statistieken Buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.
(zeer grote stijging van 38% naar 1.090 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. is met 300 personen gegroeid van 790 personen in 1990 tot 1.090 personen in 2022 (dat is een zeer grote stijging van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 9 personen (1,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Boortmeerbeek met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Boortmeerbeek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Boortmeerbeek-Centrum, 2: buurt De Berg, 3: buurt Grootveld Boortmeerbeek, 4: buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg., 5: buurt Pikhakendonk, 6: buurt Laar-Verspreide Bewoning Boortmeerbeek, 7: buurt Haacht Station-Kern Boortmeerbeek, 8: buurt Ronsdonk, 9: buurt Boortmeerbeek Industriezone, 10: buurt Over de Vaart-Verspr. Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€42.617)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. was €42.617. Er waren 594 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. was €25.314.632.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Boortmeerbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Boortmeerbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg..

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Boortmeerbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Boortmeerbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen549Aantal2022
Mannen541Aantal2022
0 tot 10 jaar139Aantal2022
10 tot 20 jaar122Aantal2022
20 tot 30 jaar139Aantal2022
30 tot 40 jaar170Aantal2022
40 tot 50 jaar135Aantal2022
50 tot 60 jaar145Aantal2022
60 tot 70 jaar122Aantal2022
70 tot 80 jaar63Aantal2022
80 tot 90 jaar52Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg..

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.293Aantal2023
Gescheiden*1.039Aantal2023
Ongehuwd*6.281Aantal2023
Verweduwd*650Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Boortmeerbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften594Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€25.314.632Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€42.617Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.751Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg..

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.600Aantal2023
Vreemdelingen*663Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Boortmeerbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg. helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24014A031Code2023
RegionaamBoortmeerbeek Leuvensestwg.Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte90Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen550Aantal2023
Aantal inwoners1.090Aantal2022
Aantal huishoudens431Aantal2021
Aantal wagens571Aantal2021
Dichtheid adressen6,12Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners12,12Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens4,79Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens6,35Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg..

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2014
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg..

Adressen in de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boortmeerbeek Leuvensestwg.. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Boortmeerbeek.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Audenhovenlaan40 - 853190
Beringstraat100 - 993190
Dennenweg1 - 73190
Dijkstraat133190
Heikestraat1 - 73190

Toon alle 20 rijen met adressen...