Statistieken Buurt Harmonie (Zuidwijk)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Harmonie (Zuidwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Harmonie (Zuidwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Harmonie (Zuidwijk)
(groei van 9,3% naar 3.553 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Harmonie (Zuidwijk) is met 302 inwoners gestegen van 3.251 inwoners in 1990 tot 3.553 inwoners in 2023 (dat is een groei van 9,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,29%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Harmonie (Zuidwijk): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Laurentius (Zuidwijk), 2: buurt Fransen Plaats (Zuidwijk), 3: buurt Harmonie (Zuidwijk), 4: buurt Karel Oomstraat, 5: buurt C. Teichmann Plaats (Zuidwijk) ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Laurentius (Zuidwijk), 2: buurt Fransen Plaats (Zuidwijk), 3: buurt Harmonie (Zuidwijk), 4: buurt Karel Oomstraat, 5: buurt C. Teichmann Plaats (Zuidwijk), 6: buurt Albertpark (Oostwijk), 7: buurt Wilrijkspl.-W. (Wilrijksplein), 8: buurt Blokken-Kruishofstr. (Wilr.Pl), 9: buurt Den Brandt (Wilrijksplein), 10: buurt Oosterveld (Wilrijkspein), 11: buurt Nachtegalenpark(Wilrijksplein) ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Harmonie (Zuidwijk) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Harmonie (Zuidwijk) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Harmonie (Zuidwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Harmonie (Zuidwijk). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Harmonie (Zuidwijk): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.087)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Harmonie (Zuidwijk). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Harmonie (Zuidwijk) was €34.087. Er waren 2.108 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Harmonie (Zuidwijk) was €71.855.347.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Harmonie (Zuidwijk) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Harmonie (Zuidwijk) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Harmonie (Zuidwijk) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Harmonie (Zuidwijk): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Harmonie (Zuidwijk) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Harmonie (Zuidwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Harmonie (Zuidwijk).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Harmonie (Zuidwijk). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Harmonie (Zuidwijk) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Harmonie (Zuidwijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.848Aantal2023
Mannen1.708Aantal2023
0 tot 10 jaar344Aantal2023
10 tot 20 jaar331Aantal2023
20 tot 30 jaar624Aantal2023
30 tot 40 jaar601Aantal2023
40 tot 50 jaar407Aantal2023
50 tot 60 jaar377Aantal2023
60 tot 70 jaar286Aantal2023
70 tot 80 jaar298Aantal2023
80 tot 90 jaar201Aantal2023
90 jaar en ouder87Aantal2023
Aantal inwoners3.553Aantal2023
0 tot 5 jaar178Aantal2023
5 tot 10 jaar166Aantal2023
10 tot 15 jaar170Aantal2023
15 tot 20 jaar161Aantal2023
20 tot 25 jaar218Aantal2023
25 tot 29 jaar406Aantal2023
30 tot 35 jaar361Aantal2023
35 tot 40 jaar240Aantal2023
40 tot 45 jaar193Aantal2023
45 tot 50 jaar214Aantal2023
50 tot 55 jaar200Aantal2023
55 tot 60 jaar177Aantal2023
60 tot 65 jaar134Aantal2023
65 tot 70 jaar152Aantal2023
70 tot 75 jaar156Aantal2023
75 tot 80 jaar142Aantal2023
80 tot 85 jaar100Aantal2023
85 tot 90 jaar101Aantal2023
90 tot 95 jaar63Aantal2023
95 jaar en ouder24Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Harmonie (Zuidwijk). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Harmonie (Zuidwijk).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden31Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners9,75Aantal2022
Gevulde handelspanden29Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen8Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels13Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,43Aantal2022
Consumentgerichte diensten13Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,73Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Harmonie (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.667Aantal2023
Huishoudens 1 persoon791Aantal2023
Huishoudens 2 personen471Aantal2023
Huishoudens 3 personen169Aantal2023
Huishoudens 4 personen144Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen92Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon47%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.108Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€71.855.347Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.087Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.510Euro2019
Interkwartiel verschil23.751Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt101Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€79.501.136Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.786Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.828Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)378Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Aantal nationaliteiten81Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit728Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit350Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Harmonie (Zuidwijk).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002G53-Code2024
RegionaamHarmonie (Zuidwijk)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.918Aantal2024
Aantal inwoners3.553Aantal2023
Aantal huishoudens1.667Aantal2023
Aantal wagens1.137Aantal2022
Dichtheid adressen95,10Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners115,80Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens54,33Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens37,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Harmonie (Zuidwijk).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder154Aantal2023
Alleenwonend791Aantal2023
Andere persoon139Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)480Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen336Aantal2023
Inwonende andere persoon36Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder230Aantal2023
Kind bij gehuwd paar497Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar156Aantal2023
Lid van collectief huishouden229Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)176Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen332Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Harmonie (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties51Aantal2020
Huizen-Transacties9Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25€182.862Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€357.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€357.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€220.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€513.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€513.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€285.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€665.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€665.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Harmonie (Zuidwijk).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders870Aantal2023
Eigenaars794Aantal2023
% Huurders52%Percentage2023
% Eigenaars48%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Harmonie (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.065Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945389Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970694Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000284Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201037Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020224Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202116Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900421Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen280Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.785Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.061Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Harmonie (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Harmonie (Zuidwijk)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Harmonie (Zuidwijk). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Constantia Teichmannplaats2 - 62018
Gounodstraat1 - 92018
Harmoniestraat1 - 982018
Isabella Brantstraat1 - 92018
Jan Blockxstraat1 - 92018

Toon alle 17 rijen met adressen...